Innehåll

Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Stimavgifter

 

En person som har komponerat musik har enligt lag upphovsrätt till sitt verk och har dessutom rätt till ersättning när musiken spelas exempelvis på en radiostation om personen har ett avtal med Stim. Radiostationen rapporterar till Stim vad som har spelats, vilken tid låtarna spelades och vem som har spelat dem. På samma sätt rappor-terar band, artister och orkestrar som framför livemusik sin musikanvändning. Den som vill spela musik offentligt i sin verksamhet skriver ett avtal genom Stim för att musikskaparna och musikförlagen ska få ersättning när deras verk spelas.

Stim, Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (www.stim.se), är en upphovsrättsorganisation för musikskapare och musikförlag. Stim förvaltar och upplåter rättigheter till musik och text för de rättighetshavare som har anslutit sig till Stim.

Se samiavgifter för motsvarande organisation avseende artisters, musikers och producenters rättigheter (www.sami.se).

Löpande bokföring

Erlagd ersättning till Stim debiteras kontoklass 4 om det är en direkt kostnad eller konto 6990 Övriga externa kostnader (BAS 2020). En musikskapare eller ett musikförlag intäktsredovisar dessa avgifter normalt kontoklass 3.

Bokslut

En musikanvändare redovisar kostnaden antingen i som en direkt kostnad i kontoklass 4 eller i posten Övriga externa kostnader. Om avgiften är en intäkt ingår den normalt i posten Nettoomsättning.

Se även

Samiavgifter

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%