Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Uppdrag till fast pris

Uppdrag till fast pris (fastprisuppdrag) är enligt K2 punkt 6.12 och K3 punkt 23.12 ett uppdrag som inte är ett uppdrag på löpande räkning eller, enligt K2, ett provisionsbaserat uppdrag. Enligt K2 punkt 6.11 och K3 punkt 23.26 finns även uppdrag med ett obestämt antal aktiviteter under en överenskommen tidsperiod.