Innehåll

Rättsfall från Kammarrätten 2007

2007-12-20 Begreppet ”verksam” i branschkontrollagen

Kammarrätten

Förfarande och process

Kammarrättens i Jönköping dom den 20 december 2007, mål nr 3283-07

Omfattar begreppet ’verksam’ även näringsidkaren själv?

Skatteverket fann vid ett kontrollbesök att personalliggare inte fanns tillgänglig och att tre personer, däribland näringsidkaren själv, var verksamma i den besökta näringsverksamheten. Kontrollavgift togs ut med 16.000 kr. Kammarrätten har satt ner avgiften med 2.000 kr. Enligt kammarrätten kan bestämmelsen i 6 § första stycket lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher, BKL, inte anses innefatta näringsidkaren själv och någon avgift avseende näringsidkaren ska inte tas ut.

Kommentar:

Skatteverket anser att övervägande skäl talar för att uppgifter om näringsidkarens arbetspass ska antecknas i personalliggare vid de tillfällen då han är verksam i näringsverksamheten, dvs. att han är att anse som ’verksam’ i den betydelse uttrycket har i 6 § BKL. Verket har överklagat kammarrättens dom.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...