Innehåll

Rättsfall från Kammarrätten 2007

2007-12-20 Begreppet ”verksam” i branschkontrollagen

Kammarrätten

Förfarande och process

Kammarrättens i Jönköping dom den 20 december 2007, mål nr 3283-07

Omfattar begreppet ’verksam’ även näringsidkaren själv?

Skatteverket fann vid ett kontrollbesök att personalliggare inte fanns tillgänglig och att tre personer, däribland näringsidkaren själv, var verksamma i den besökta näringsverksamheten. Kontrollavgift togs ut med 16.000 kr. Kammarrätten har satt ner avgiften med 2.000 kr. Enligt kammarrätten kan bestämmelsen i 6 § första stycket lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher, BKL, inte anses innefatta näringsidkaren själv och någon avgift avseende näringsidkaren ska inte tas ut.

Kommentar:

Skatteverket anser att övervägande skäl talar för att uppgifter om näringsidkarens arbetspass ska antecknas i personalliggare vid de tillfällen då han är verksam i näringsverksamheten, dvs. att han är att anse som ’verksam’ i den betydelse uttrycket har i 6 § BKL. Verket har överklagat kammarrättens dom.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%