Innehåll

Rättsfall från Kammarrätten 2008

2008-01-08 Stadigvarande vistelse

Kammarrätten

Inkomstskatt – Internationell beskattning

Kammarrättens i Göteborg dom den 8 januari 2008, mål nr 6020-06

Läkare har inte ansetts vistas stadigvarande i Sverige då hans vistelser i hemlandet inte bedömts som tillfälliga avbrott. Beskattning ska ske enligt SINK.

Inkomståret 2005

X är bosatt i Danmark med sin familj. X arbetade under 2004 vid ett och samma svenska sjukhus under 18 veckor utspridda över perioden februari till november. Detta fortsatte under våren 2005. Första halvåret 2005 bestod arbetet av sammanlagt nio veckors arbete fördelade på fyra stycken tvåveckorsperioder samt midsommarveckan. Arbetet i Sverige medförde vistelser här i landet under 14-dagarsperioder. X hade under den aktuella tiden en tillsvidare tjänst som överläkare vid det aktuella sjukhuset. Tjänstgöringen skedde efter ett regelbundet schema och arbetsgivaren i Sverige var densamma. Vid vistelserna i Sverige hade X tillgång till en s.k. jourlägenhet. Dygnsvilan tillbringades i denna. Mellan vistelserna i Sverige arbetade och vistades X i Danmark.

Länsrätten ansåg vid sin bedömning att de återkommande arbetsperioderna under 2005 kunde ses som en direkt fortsättning på återkommande arbetsperioder under 2004. Länsrätten ansåg därför att X:s vistelse i Sverige skedde i en sammanhängande period överstigande sex månader. Tillfälliga avbrott i Sverigevistelsen för att arbeta i Danmark och besöka familjen ändrade inte länsrättens ställningstagande i frågan om perioden i Sverige var att anse som sammanhängande. Länsrätten ansåg därför att X vistades stadigvarande i Sverige och därmed var X obegränsat skattskyldig. Vad X anförde i målet om att han hade hus, familj och att han vistades större delen av året i Danmark utgjorde inte skäl för annan bedömning enligt länsrätten.

Länsrättsdomen överklagades. Kammarrätten fann att samtliga vistelser i Sverige föregås och efterföljs av lika långa eller längre vistelser i Danmark. Vistelserna i Danmark var därför inte att betrakta som tillfälliga avbrott. Även vid beaktande av att X vistades sammanlagt 18 veckor fördelade på nio tvåveckorsperioder under 2004 ansåg kammarrätten att fråga inte var om stadigvarande vistelse i Sverige. Kammarrätten ändrade därför länsrättens beslut och förordnade att SINK skulle tillämpas på X inkomster under inkomståret 2005.

Kommentar:

Skatteverket överklagar domen. Exempelvis så har Kammarrätten i Jönköping i dom den 7 juni 2007 ansett att vistelsen i Sverige varit stadigvarande i ett liknande fall, jfr mål nr 3939-06.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...