Innehåll

Rättsfall från Regeringsrätten

2008-10-28 Specialbyggnad, skolbyggnad eller hyreshus? Studentbostäder ska indelas som hyreshus

Regeringsrätten

Fastighetstaxering

Dnr/målnr/löpnr: 5210-07, 3575-3678-07

Allmän fastighetstaxering 2000 samt särskild fastighetstaxering 2003 och 2005 samt förenklad fastighetstaxering 2004

Regeringsrättens dom 2008-11-28, mål nr 5210-07 resp. 3675-3678-07

Regeringsrätten har i domar meddelade den 28 oktober 2008, mål nr 5210-07 resp. 3575-3678-07 (Östersundsbostäder resp. Stiftelsen Ultuna Studentbostäder) funnit att bostäder för studerande vid universitet och högskola, studentbostäder, ska indelas som hyreshusenheter. Som grund för sitt beslut har Regeringsrätten angivit bl.a. att varken bestämmelserna i 2 kap 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) eller dess förarbeten ger någon klar ledning för tolkning av begreppen elev- och skolhem. Regeringsrätten anger vidare att förarbetena närmast pekar på att elevhem och skolhem främst avser särskilda bostäder som utgör en nödvändig förutsättning för att elever i grund- och gymnasieskolan bosatta utanför skolorten ska kunna genomföra sin utbildning. Studentbostäder för studerande vid universitet och högskolor har en annan karaktär och skiljer sig oftast inte särskilt från vanliga hyresbostäder. Studentbostäder ryms knappt heller språkligt i begreppen elevhem och skolhem. Regeringsrätten anser att bostadsbyggnaderna inte utgör elevhem och skolhem och de ska därmed inte indelas som skolbyggnad.

Kommentar:

Domarna bekräftar vad som slagits fast i Skatteverkets ställningstagande av den 15 oktober 2007, dnr 131 608791-07/111.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%