Innehåll

Rättsfall från Regeringsrätten

2008-12-01 Stadigvarande vistelse

Regeringsrätten

Dnr/målnr/löpnr: 1801-08

Vistelser i Sverige ansågs ha varat under så lång tid, i sådan omfattning och med en sådan regelbundenhet att vistelserna bedömdes som stadigvarande

Regeringsrättens domar den 1 december 2008, mål nr 1801-08 och 2132-08

Taxeringsåren 2006 och 2007

Den första domen gällde en läkare som arbetade vid svenskt sjukhus i 18 veckor under 2004 och nio veckor under första halvåret 2005. Arbetet utfördes under sammanhängande arbetspass om två veckor då han hade ständig jour. Under vistelsen i Sverige bodde han i en jourlägenhet. Tiden mellan arbetspassen tillbringade han i sitt hemland där han var läkare och hade sin familjebostad.

Den andra domen gällde en speditör som arbetade i Sverige sedan 1999. Arbetet utfördes regelmässigt sju dagar i följd i Sverige med åtföljande ledighet om sju dagar. Under vistelsen i Sverige bodde han i ett hyrt rum. Ledighet tillbringades i hemlandet där familjen fanns.

I båda fallen ansågs vistelserna varat under så lång tid, i en sådan omfattning och med sådan regelbundenhet att vistelserna bedömdes som stadigvarande.

Kommentar:

Utgången i båda domarna är i linje med det synsätt som Skatteverket gett uttryck för i skrivelse som behandlar vad som är ett tillfälligt avbrott i en stadigvarande vistelse, jfr skrivelse med dnr 130 92654-05/111.

Skatteverkets dnr 131 42673-08/5481 och 131 318436-08/5481

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%