Innehåll

Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

2008-12-29 Omsättningsland för elektroniska tjänster

Skatterättsnämnden

Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr: -

De aktuella tjänsterna ska inte anses ha tillhandahållits från ett fast etableringsställe i Sverige enligt vad som föreskrivs som en förutsättning i gällande bestämmelse för att tjänster ska anses omsatta inom landet.

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 29 december 2008

Redovisningsperioderna december 2005 och juni 2006

Skatterättsnämnden har meddelat ett förhandsbesked den 29 december 2008 som behandlar omsättningsland för elektroniska tjänster. Av förhandsbeskedet framgår att nämnden inte ansåg att de aktuella tjänsterna inte skulle anses ha tillhandahållits från ett fast etableringsställe i Sverige enligt vad som föreskrivs som en förutsättning i 5 kap. 8 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML, för att tjänster ska anses omsatta inom landet.

Skatterättsnämndens motivering finns att tillgå på nämndens hemsida (www.skatterattsnamnden.se ).

Kommentar:

Skatteverket delar inte den tolkning som Skatterättsnämnden har gjort när det gäller fast etableringsställe. Förhandsbeskedet har överklagats. Fram till dess att överklagandet har avgjorts ska vad som anges i Handledning för mervärdesskatt avseende fast etableringsställe fortfarande tillämpas av Skatteverket.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...