Innehåll

Rättsfall från Kammarrätten

2009-02-09 Uppskovsavdrag vid avyttring av två sammanbyggda bostadsrätter

Kammarrätten

Inkomstskatt – Kapital

Dnr/målnr/löpnr: 3062-08

Vid avyttring av två bostadsrätter, där lägenheterna byggts samman så att de fungerar som en enda bostad, ansågs bostadsrätterna utgöra en ursprungsbostad. Uppskovsavdrag medgavs för båda kapitalvinsterna.

Inkomsttaxering 2007

A förvärvade under 2004 50 % av bostadsrätterna till lägenhet 5 och lägenhet 6 i Bostadsrättsföreningen B. Lägenhet 5 och lägenhet 6 var vid förvärvet ombyggda, så att de i praktiken fungerade som en enda bostad. Lägenhet 6 bestod av tre rum, där kök och badrum hade tagits bort. Det fanns endast en ingång från trapprummet till de båda lägenheterna. Upplåtelseavtalen hade dock inte ändrats utan de båda lägenheterna uppläts med bostadsrätt i två skilda avtal. A avyttrade de båda bostadsrätterna i juni 2006 och gjorde en gemensam kapitalvinstberäkning på blankett K6. Hon begärde samtidigt uppskov med denna sammanslagna kapitalvinst.

Kammarrätten fann att de båda bostadsrätterna skulle anses utgöra en ursprungsbostad vid tillämpning av reglerna om uppskovsavdrag. Skatteverkets överklagande avslogs och länsrättens beslut att medge uppskov med den sammanslagna vinsten stod fast.

Kommentar:

Fråga är om två upplåtelseavtal och därmed två bostadsrätter, varför de ska kapitalvinstbeskattas var för sig se RÅ 1985 1:77. Ett och samma uppskovsbeslut torde endast kunna omfatta en(1) kapitalvinst avseende tillgång som kapitalvinstbeskattas för sig, se RÅ 1990 ref. 36. Skatteverkets principiella uppfattning i frågan framgår vidare av ställningstagandet 2006-06-16, Kapitalvinst/Uppskov – flera bostadsrätter används som en bostad (dnr 131 376035-06/111).

Skatteverket delar således inte Kammarrättens i Stockholm uppfattning, varför verket har överklagat domen och begärt prövningstillstånd. Det kan även nämnas att Kammarrätten i Göteborg har i en liknande situation endast medgett uppskov för vinsten på en av bostadsrätterna (dom meddelad 24 november 2008 med mål nr 3476-3477-08).

Skatteverkets dnr 410-8261-09/5481

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%