Rättsfall från Skatterättsnämnden

Andelsbyte genom tillskott av apportegendom i form av aktier – SRN, mål nr 137-14/D

Områden: Inkomstskatt (Kapital, Näringsverksamhet)

Datum: 2015-09-21

Dnr: 137-14/D

Skatterättsnämnden den 12 maj 2015, mål nr 137-14/D

Sammanfattning

Reglerna om framskjuten beskattning i 48 a kap. IL är tillämpliga när det köpande företaget bildas genom ett tillskott av apportegendom i form av aktier i det avyttrade företaget.

Referat

R äger samtliga aktier i O AB som är moderbolag i en koncern. Det finns ett sparat utdelningsutrymme om drygt 160 mkr. För att samla koncernbolag med likartad verksamhet i mer ändamålsenliga underkoncerner planeras en omstrukturering.

Ett nytt bolag H AB bildas genom att R tillskjuter samtliga andelar i O AB som apportegendom. H AB blir således nytt moderbolag för koncernen. Aktiebytet utgör enligt Skatterättsnämnden ett andelsbyte som inte medför några omedelbara skattekonsekvenser för R. Det sparade utdelningsutrymmet på aktierna i O AB fördelas på de mottagna andelarna i H AB.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket delar Skatterättsnämndens uppfattning och överklagar därför inte beslutet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...