Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen

Skattereduktion för rotarbete i bostadsrätt – HFD, mål nr 2459-15

Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2016-03-29

Dnr: 131 99592-16/111

Högsta Förvaltningsdomstolens dom den 28 januari 2016, mål nr 2459-15

Förhandsbesked angående inkomstskatt

Sammanfattning

HFD har fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked att rätt till skattereduktion föreligger endast för utgifter för arbeten som utförs på delar av ventilationskanaler och rökkanaler som finns innanför bostadsrättslägenhetens golv, väggar och tak. Högsta förvaltningsdomstolens dom bekräftar Skatteverkets ställningstagande Skattereduktion för rotarbete – särskilt om bostadsrätt (2014-02-20 ,dnr 131 99400-14/111)

Referat

Skatterättsnamnden (SRN) fick en ansökan där NN ville få besked om reparation av ventilationskanaler och rökkanaler som hör till en bostadsrätt uppfyller villkoren för skattereduktion i 67 kap. 13 b § inkomstskattelagen (IL).

NN har en bostadsrättslägenhet där hon avser att reparera en ventilationskanal och en rökkanal som hör till lägenheten. Kanalerna tjänar endast hennes lägenhet och det är hon som har underhållsansvar enligt bostadsrättsföreningens stadgar. Kanalerna ska renoveras för att en eldstad och en köksfläkt ska kunna installeras.

SRN fann i sitt förhandsbesked den 27 mars 2015 (dnr 95-14/D) att rekvisitet ”i lägenhet” i 67 kap. 13 b § IL ska tolkas restriktivt. Skattereduktion kan därför endast medges för sådant arbete som utförs på delar av kanalerna som kan hänföras till vad som finns innanför lägenhetens golv, väggar och tak.

Sökande överklagade förhandsbeskedet. HFD fastställde förhandsbeskedet.

Skatteverkets kommentar

Högsta förvaltningsdomstolens dom är i överensstämmelse med Skatteverkets tillämpning och ställningstagande. Domen bekräftar Skatteverkets inställning när det gäller ventilationskanaler och rökkanaler. Domen bekräftar även vår inställning när det gäller övriga arbeten i bostadsrätter såsom arbete med vatten- och avloppsledningar och elledningar.

Referenser

67 kap. 13 b § inkomstskattelagen

NJA 2015 s. 566

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%