Innehåll

Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen

Ränta på återbetald kupongskatt – HFD, mål nr 109-17

Datum: 2018-08-28

Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Dnr: 202 343647-18/111

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 8 juni 2018, mål nr 109-17.

Sammanfattning

Fråga om att ränta inte ska utgå när kupongskatt återbetalas på grund av annan anledning än att den tagits ut i strid mot unionsrätten har fastslagits av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). HFDs dom bekräftar Skatteverkets ställningstagande Ränta vid återbetalning av kupongskatt (2017-04-11 dnr 131 144988-17/111.

Referat

Kupongskatt ska som huvudregel betalas om en utländsk juridisk person får utdelning från en svensk fond. Skatten ska innehållas och betalas av den som betalar ut utdelning. Om det senare visar sig att den som fått utdelningen inte är skattskyldig får denne begära återbetalning hos Skatteverket. Frågan i det här målet gäller om den som fått återbetalning har rätt till ränta på återbetalat belopp.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening föreligger rätt till ränta endast när kupongskatt tagits ut i strid med unionsrätten och återbetalning sker till följd av en sådan kränkning. Den nu aktuella skatten har inte återbetalats på grund av att den har tagits ut i strid med unionsrätten – eller EES-avtalet – utan för att fonden inte har ansetts skattskyldig enligt kupongskattelagen. Under sådana omständigheter har fonden inte rätt till ränta på återbetald kupongskatt med hänvisning till att fondens rättigheter enligt EES-avtalet skulle ha kränkts. Inte heller på annan grund har det framkommit skäl att bevilja fonden ränta på återbetald kupongskatt.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%