Innehåll

Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

En hyresvärds försäljning av el och/eller vatten – SRN, 31-18/I

Datum 2019-03-07

Områden: Mervärdesskatt

Dnr: 202 120068-19/111

Skatterättsnämndens förhandsbesked 2019-02-27 med dnr 31-18/I om en hyresvärds försäljning av el och/eller vatten; mervärdesskatt.

Referat

Den fråga som var föremål för bedömning i Skatterättsnämnden är om hyresvärdarnas (sökandenas) tillhandahållande av el och/eller vatten till sina bostadshyresgäster ska ses som ett separat skattepliktigt tillhandahållande eller som ett underordnat led i den från skatteplikt undantagna uthyrningen/upplåtelsen av bostaden.

Skatterättsnämnden meddelade att tillhandahållandet av el och/eller vatten får anses underordnade upplåtelsen av bostaden även om individuell mätning och debitering sker. Upplåtelsen omfattas därför av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 2 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket delar inte Skatterättsnämndens bedömning. Skatteverket anser att de i förhandsbeskedet bedömda tillhandahållandena av el och/eller vatten ska ses som separata skattepliktiga tillhandahållanden av el och/eller vatten. Skatteverket kommer därför att överklaga Skatterättsnämndens förhandsbesked till Högsta förvaltningsdomstolen.

Skatteverkets uppfattning i fråga om skatteplikt för en hyresvärds försäljning av el framgår av ställningstagandet 2018-02-09 med dnr 202 54979-18/111, ”En hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten; mervärdesskatt”.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%