Innehåll

Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

En hyresvärds försäljning av el och/eller vatten – SRN, 31-18/I

Datum 2019-03-07

Områden: Mervärdesskatt

Dnr: 202 120068-19/111

Skatterättsnämndens förhandsbesked 2019-02-27 med dnr 31-18/I om en hyresvärds försäljning av el och/eller vatten; mervärdesskatt.

Referat

Den fråga som var föremål för bedömning i Skatterättsnämnden är om hyresvärdarnas (sökandenas) tillhandahållande av el och/eller vatten till sina bostadshyresgäster ska ses som ett separat skattepliktigt tillhandahållande eller som ett underordnat led i den från skatteplikt undantagna uthyrningen/upplåtelsen av bostaden.

Skatterättsnämnden meddelade att tillhandahållandet av el och/eller vatten får anses underordnade upplåtelsen av bostaden även om individuell mätning och debitering sker. Upplåtelsen omfattas därför av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 2 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket delar inte Skatterättsnämndens bedömning. Skatteverket anser att de i förhandsbeskedet bedömda tillhandahållandena av el och/eller vatten ska ses som separata skattepliktiga tillhandahållanden av el och/eller vatten. Skatteverket kommer därför att överklaga Skatterättsnämndens förhandsbesked till Högsta förvaltningsdomstolen.

Skatteverkets uppfattning i fråga om skatteplikt för en hyresvärds försäljning av el framgår av ställningstagandet 2018-02-09 med dnr 202 54979-18/111, ”En hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten; mervärdesskatt”.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%