Resultat nr 1 2013

Noterat

Sjöfart

För att få fart på den svenska sjöfartsnäringen har det under många år talats om en tonnageskatt, en skattekonstruktion som bygger på fartygs intjäningsförmåga. Tonnage-skatten finns i övriga EU-länder och regeringen har nu tillsatt en ny utredning som ska redovisa sitt uppdrag i november 2014.

Direktiv 2013:6 Tonnageskatt och andra stöd för sjöfartsnäringen.

Granskning

Inför årets deklarationer kommer Skatteverket att titta extra noga på aktörer inom näthandeln, fastighetsmäklare och tandläkare. Andra områden som synas närmare blir handel med tobak och alkohol. De utlovar även fortsatt granskning av pokerbranschen. Samtidigt uppmanar verket folk att komma in med självrättelser. Det innebär att man rättar tidigare uppgifter, skickar in ny deklaration och därmed slipper skattetillägg.

Kammarätten i Jönköping 344–12. 10 januari 2013.

Arbetskraftsinvandring

EUs sanktionsdirektiv som syftar till att främja legitim arbetskraftsinvandring till EU har resulterat i en lagrådsremiss. Det föreslås att en svensk arbetsgivare som anställer tillståndslösa personer ska kunna drabbas av straffavgift och förlust av offentliga stöd. Tillståndslösa arbetstagare ska också få lagstadgad rätt till lön med mera.

Lagrådsremiss Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare. Justitiedepartementet 31 januari 2013.

Superförmånsrätt

Hovrätten för Övre Norrland har slagit fast att den entreprenör som kom överens med rekonstruktören att fortsätta arbeten åt Blaikengruvan AB under företagets rekonstruktion har superförmånsrätt i den konkurs som sedan följde.

Hovrätten för Övre Norrland, Ö 1003–11. 1 februari 2013.

Lagervärde

En vd har dömts för bokföringsbrott för att han, inför en försäljning, beordrat ekonomichefen att under två år i följd höja lagervärdet i företaget med mer än 30 Mkr för att dölja en förlust på 19 Mkr.

Göta hovrätt, B 2206–12, 4 februari 2013.

Driftställe

Kammarätten har prövat frågan om ett företag hade sitt fasta driftställe – och därmed var skattepliktigt – i Sverige. Trots att företaget inte hade någon lokal här, hade företaget stadigvarande bedrivit verksamhet i Sverige från en adress där företagsledarens andra företag bedrevs.

Kammarrätten i Göteborg, 2692–2694–2696–2698–11, 30 januari 2013.

Sjukpenning

När det uppdagades att en egenföretagare utfört en del administrativa sysslor i sitt företag trots att hon uppbar hel sjukpennning blev hon delvis återbetalningsskyldig till Försäkringskassan. Även om hon hela tiden uppgett för Försäkringskassan att hennes verksamhet var aktiv så berättade hon aldrig om arbetet hon utförde.

Kammarrätten Göteborg, 5681–12, 5 februari 2013.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...