Innehåll

Resultat nr 1 2013

Håll reda på momsen

Från årsskiftet har ett direktiv som ska harmonisera och förenkla faktureringen vid handel inom EU lett till nya bestämmelser i mervärdesskattelagen.

EU-kramare brukar framhålla att den fria handeln inom EU är grundläggande för samarbetet. Men faktum är att den svenska exporten till övriga EU de senaste tjugo åren ökat mindre än den svenska exporten till övriga världen. Kanske kan förenklade momsregler ändra på den saken.

Bestämmelserna innehåller många förenklingar och förtydliganden som ska underlätta den gränsöverskridande handeln inom unionen. Viktigast är att det har blivit enklare att bedöma i vilka lägen svenska faktureringsregler ska gälla. Huvudregeln är att svenska regler gäller när svenska företag säljer något till utlandet. Undantagen är bland annat om den svenska säljaren har en fast etablering i utlandet eller om köparen i utlandet själv upprättar fakturan (självfakturering).

Tidpunkten för när momsen ska redovisas blir också tydligare genom att den så kallade fakturadatummetoden införs. Som namnet antyder ska utgångspunkten vara att momsredovisningen ska ske när fakturan har utfärdats. Samtidigt införs en regel om att en faktura ska utfärdas senast 15 dagar in i månaden efter köpet.

Andra förenklande regler handlar om följande: Att kraven på fakturors innehåll blir tydligare, att det klargörs hur man ska beräkna summan som ska beskattas när beloppen i övrigt anges i en annan valuta och att elektronisk fakturering får en ny definition.

Lisa Bergman

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...