Resultat nr 4 2013

Frågor och svar

Skattesatser på krogen

När restaurangmomsen sänktes förra året gällde det ju inte alkohol. Vad gäller då för cateringtjänster, och vad räknas egentligen in i begreppet alkohol?

Det är riktigt att alkoholhaltiga drycker har en annan momssats än mat på krogen, och samma sak gäller för cateringtjänster. Hyrs någon in för att exempelvis bara servera drinkar på en sommarfest är det 25 procent moms som gäller, medan en blandad tjänst bör delas upp på 25 procent för dricka, 12 procent för mat.

När det gäller vad som räknas in i begreppet alkohol är det korta svaret allt som är starkare än 2,8 procent. Det långa svaret är att det egentligen inte är reglerat någonstans i momshänseende, men att Skatteverket har hittat stöd för sin uppfattning i den numera upphävda lagen om tillverkning av drycker – och det blir nog svårt att hävda att de inte skulle ha rätt.

Redovisning för bostadsrättsförening

Jag sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening. Vår revisor säger att vi måste överväga valet mellan K2 och K3. Vad menar hon?

Ja, det är riktigt. En mindre bostadsrättsförening ska för räkenskapsår som påbörjas efter 31 december 2013 byta redovisningsprinciper. Ni kan välja mellan ett huvudregelverk K3 ( BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ) och ett förenklingsregelverk K2 (BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar). Regelverken innehåller olika regler för bland annat avskrivningar av fastigheter så valet bör övervägas noga. Ta hjälp av din revisor eller redovisningskonsult för att reda ut vad valet ger för konsekvenser för just er förening.

Bokslutsrapport som kvitto

Tillsammans med årsredovisningen fick jag en del andra papper från min redovisningskonsult. Ett av dem var en Bokslutsrapport. Vad ska jag ha den till?

En auktoriserad redovisningskonsult har möjlighet att lämna en Bokslutsrapport när hon eller han biträtt med att upprätta och sammanställa en årsredovisning. Bokslutsrapporten är ett kvitto till dig att den auktoriserade redovisningskonsulten inte identifierat några väsentliga fel eller andra avvikelser från god redovisningssed samt att uppdraget utförts i enlighet med god sed för redovisningstjänster – Reko. Det innebär alltså att din konsult anser att arbetet fungerat bra och att din årsredovisning uppfyller lag och norm.

Tantiem och lägre bolagsskatt

I deklarationsspecialen förförra numret av Resultat stod det att man kunde använda tantiem för att dra nytta av den sänkta bolagsskatten i år genom att göra avsättningar i bokföringen 2012 som man sen betalar ut 2013. Men nu säger Skatteverket att man inte får göra det. Vad är det som gäller?

Som vanligt i skattesammanhang är det en fråga om balans. I ett ställningstagande den 19 april beskriver Skatteverket ett fall som inte uppfyller kraven på god redovisningssed. Exemplet handlar om en företagare som bokför hela sin löneinkomst för 2013 som ett tantiem för 2012, vilket innebär att prestationen (det utförda arbete man får lön för) skulle höra till 2012. Skatteverkets bedömning är att det i det här fallet inte skulle vara ett tantiem för 2012, utan röra sig om förtäckt lön för 2013.

Det här är dock ett extremfall, som inte ens skulle vara lönsamt för företagaren. Den får förvisso en lägre vinst år 2012 som då skulle kunna tas ut med lägre bolagsskatt 2013, men får å andra sidan inget löneunderlag att bruka i 3:12-reglerna för 2013, så sammantaget hamnar man sannolikt i en sämre skatteposition med ett sådant upplägg.

Har man i stället ett löneuttag som ligger inom det normala för båda åren torde det vara oantastligt att ta ut ett tantiem för 2012 om det är något man haft för vana att göra under goda år, men det gäller att hålla sig inom det rimligas gräns, och var den går måste avgöras från fall till fall.

Nya utlandstraktamenten

Gränsbeloppen för utlandstraktamenten ändrades mer i år än jag är van vid. Hur tas de här beloppen fram, och hur kunde gränsbeloppen för vissa länder sänkas utan att vi som åker dit upplevt någon skillnad i priserna?

Fram till 2012 samlades underlagen för normalbeloppen in från Sveriges ambassader men från och med i år använder Skatteverket siffror från ett internationellt statistikföretag. Det här underlaget inkluderar en trestjärnig hotellfrukost, en tvårätters lunch, en trerätters middag och ett alkoholfritt alternativ i baren. Svensk lag är dock lite njuggare och Skatteverket räknar om det till enrättersalternativ, men lägger å andra sidan på lite för småutlägg.

Att beloppen skiljer så mycket mellan åren är alltså en engångsföreteelse mellan 2012 och 2013. Förhoppningsvis blir normalbeloppen snart förutsebara igen, samt billigare att ta fram och mer korrekta. (Skatteverkets ställningstagande, 8 april 2013)

Anna Nord, David Nylund

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...