Innehåll

Resultat nr 1 2015

Hallå där ...

Clas Olsson, biträdande generaldirektör på Arbetsförmedlingen

Hur fungerar matchningen på svensk arbetsmarknad?

– Det finns en del problem i bemärkelsen att det finns arbetsgivare som har svårt att rekrytera samtidigt som det finns arbetslösa. Men det är inte så att det finns en massa arbetslösa som har rätt kvalifikationer för de lediga jobben.

Entreprenörskapsforum har framfört kritik om att matchningen har försämrats på senare år. Hur ser du på det?

– Visst var läget annorlunda på åttiotalet när arbetslösheten var så låg. Och matchningen har försämrats sett till antalet arbetslösa i förhållande till antalet lediga platser. Men man får komma ihåg att folk som var helt utanför arbetsmarknaden – sjukskrivna eller nyanlända invandrare till exempel – för tio år sedan i dag ingår i kategorin arbetslösa. Samtidigt har kraven från arbetsgivarna ökat. Då blir matchningen svårare.

Vilka reformer skulle kunna göras för att underlätta?

– Reformer vet jag inte, men generellt borde utbildningsnivån höjas, i synnerhet för dem som saknar grundskole- och gymnasiekompetens. Och uppmuntra folk att läsa till ingenjör eller läkare där vi ser att behoven bara växer. Till sist kanske det vore bra om politikerna kunde skapa utrymme för fler okvalificerade yrken.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...