Innehåll

Resultat nr 1 2015

Alliansbudget ett tag till

Trots den blocköverskridande överenskommelsen 27 december kommer regeringen att få regera med alliansens budget in i 2015.

När riksdagen i början av december röstade nej till den rödgröna budgeten och ja till allianspartiernas förslag var regeringskrisen ett faktum och en rad förslag om höjda skatter gick i papperskorgen – åtminstone för tillfället. Alliansens och regeringens överenskommelse i mellandagarna kommer inte att ändra på den saken utan den rödgröna regeringen kommer att få regera med alliansens budget i stora delar under 2015.

Till halvårsskiftet kan en del ändringar göras, men skatteskalor kan inte förändras mitt under ett år. Därför kan en del tillägg göras i vårpropositionen, vilket allianspartierna lovat godta som en del i överenskommelsen. Stefan Löfven har uppgett att regeringen har för avsikt att höja arbetsgivaravgifterna för unga. Det förslaget tros komma som en del i vårbudgeten, och kan träda i kraft 1 juli. Först i budgetpropositionen till 2016 kan regeringen föreslå större skatteförändringar.

Alliansens förslag om högre skiktgränser för statlig inkomstskatt från 1 januari 2015 blir alltså kvar. Det innebär att den nedre skiktgränsen för uttag av 20 procent skatt på förvärvsinkomster för 2015 kommer uppgå till 430.200 kronor; med grundavdraget motsvaras det av en brytpunkt av statlig skatt på 443.300 kronor. Den övre gränsen för ytterligare fem procents statlig skatt 629.200 kronor, eller 616.100 kronor med grundavdraget. De här skattesatserna kan regeringen däremot inte höja, eftersom det bara kan göras vid årsskiften.

Jobbskatteavdraget för pensionärer sänks inte vid årsskiftet och det blir heller inte någon särskild löneskatt för personer över 65 år som fortsätter att arbeta. Samtidigt uteblir höjningen av grundavdraget för pensionärer, vilket innebär att det inte blir någon allmän skattesänkning för den gruppen som de rödgröna föreslog.

De fulla sociala avgifterna kommer inte förändras, men arbetsmarknadsavgiften i arbetsgivaravgiften sänks till 2,64 procent och till 0,10 i egenavgifterna samtidigt som den allmänna löneavgiften höjs till 10,15 procent.

RUT-avdraget gällande läxhjälp blir kvar ett tag till – hur länge är inte klart ännu.

Gränsen för att få utfärda förenklad faktura höjs från 1 januari 2015 – såsom de rödgröna också föreslagit – från 2.000 kronor till 4.000 kronor. Ett annat beslut i linje med de rödgrönas förslag är att möjligheten att dra av för privat pensionssparande minskar. Det fasta beloppet för avdrag krymper från 12.000 till 1.800 kronor för 2015 – och sannolikt kommer förslag om att slopa möjligheten helt från år 2016.

Den rödgröna regeringen har tidigare meddelat att den ska återkomma med propositioner om slopning av gruppregistreringen för moms.

Riksdagen 2014/15:FiU1, 2015 års budget.

Lisa Bergman

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...