Innehåll

Resultat nr 10 2015

Tarvligt för arvingarna

Ska det vara bättre inkomstskattemässiga villkor att överlåta ett fåmansföretag till en vilt främmande människa än till sina barn? Det låter orimligt, men sedan ett par år har det faktiskt varit så. På grund av en ny tolkning av 3:12-reglerna under 2010 blev det betydligt svårare för föräldrar att ta ut pengar ur företaget som kapitalinkomst vid generationsskiften. Tack vare ett nytt besked från Skatterättsnämnden kan den saken ha ändrats.

Men sitt still i båten, denna färska praxis kan bli föremål för ändring i högre instans. Dessutom sitter 3:12-utredningen redo att ta tag i saken utifrån regeringens tilläggsdirektiv med det överordnade målet att öka skatteuttaget. I september nästa år får vi veta vad utredningen föreslår. Du kan läsa mer om Skatterättsnämndens förhandsbesked på sidan 9.

Annars har det förekommit en del hästar i tidningen på sistone. För att gå till botten med frågan om hur man ska bedöma om en hästverksamhet är momspliktig eller inte, har revisionsbranschens främsta auktoritet på området, Jan Kleerup, kommit till undsättning. Se hans svar på sidan 26.

Trevlig läsning, god jul och gott nytt år!

Lisa Bergman

Chefredaktör

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...