Resultat nr 10 2015

Årsbokslut: Hög tid att sätta punkt

Bolagsform, räkenskapsår och verksamhetens innehåll och omfattning styr när och hur bokslutet ska färdigställas. Resultat ger allmänna råd om vad du bör tänka på.

Bokslut i korthet

Alla företag måste enligt lag avsluta varje räkenskapsår med ett bokslut. Bokslutet är antingen i form av ett årsbokslut eller årsredovisning. Det som avgör hur bokföringen ska avslutas beror på företagsformen, företagets storlek och ekonomiska situation. Bokslutet ska visa hur företaget har gått under året och hur situationen ser ut vid räkenskapsårets utgång. Det görs enligt årsredovisningslagen (1995:1554). Det är noga formulerat hur årsbokslut eller årsredovisning ska se ut.

Så får du jobbet gjort

Den praktiska planeringen behöver vara tydlig och systematisk. Bra att utgå ifrån är till exempel:

Arbetsfördelning. Vem ska göra vad, hur ser deras scheman ut? När ska de börja, när ska det vara klart?

Rapporteringar ska skrivas, skickas in och föras in. Få det gjort i god tid.

När ska redovisningskonsulten kontaktas? Hur många tillfällen? Förfrågningar och bekräftelser, se till att du fått alla svaren och att de är giltiga. Ta inget för givet.

Ha en checklista. Punkta upp det som behöver göras och stryk. Det ger dig en kontinuerlig uppföljning och du kan enkelt lägga till saker som du upptäcker under planeringen eller genomförandet.

Kom ihåg!

Vissa saker är bra att tänka på som inte följer standardformatet, till exempel:

Oförutsedda aspekter i verksamheten. Exploderade ett rör? Behövde halva personalen arbeta övertid? Tänk tillbaka på saker som hänt under året och försäkra dig om att allt är dokumenterat. Risken med att använda förra årets bokslut som mall är att boksluten kan se annorlunda ut under ytan.

Har det gjorts svårklassificerade finansiella beslut? Ta reda på i god tid hur de ska redovisas och vad detta innebär. Det är omöjligt att avgöra hur mycket de kommer påverka innan du vet säkert.

Backa upp allt. Kan ses som en självklarhet, men i den digitala tidsåldern tror många att så länge det finns i datorn är det säkert. Spara allt på minst två platser, gärna även i moln-tjänster.

Avstämningar och analys

När det väl är dags för genomförandet finns det många metoder. Men det är bra att ha klart för sig vad som måste genomföras och vad som ska prioriteras.

 1. Bokslutsbilaga till alla balansposter är ett måste. Interna underlag, beräkningar, kommentarer och liknande ska sammanställas.
 2. Analyser beror helt på vilken typ av verksamhet och i vilket stadium företaget är. Men självklara aspekter är exempelvis innehåll på konton, föregående år, kända förändringar och jämförelser mellan bland annat resultat- och balansräkning. Grovt sammanfattat behöver du en omsättningsanalys, en bruttovinstanalys och kostnadsanalyser för relevanta områden samt balanspostanalyser.
 3. Gå igenom och se att allt är korrekt genomfört. Se till att sortera och förvara saker lättillgängligt. Gå igenom allt från början till slut, dubbelkolla innan du avslutar.

Planering

 1. Bokslutet blir lättare att hantera om du under året sett till att göra allt förarbete. Tänk till exempel på när och hur lång tid det tar att sammanställa bokslutet.
 2. Avstämningar ska göras strukturerat och i god tid. Sätt av tid och förvarna berörda så att de har den informationen de behöver. Planera in.
 3. Se över vilka analyser du kommer att behöva. Vad är särskilt viktigt för din verksamhet? Se över vilka metoder som passar dig bäst och som ger tydligast resultat.
 4. Dokumentationen är det som oftast orsakar problem. Sortera och strukturera pappersarbeten innan du sätter igång, så minimerar du arbetsmängden och minskar stressfaktorn avsevärt.
 5. Se över vilka krav som finns och uppfyll dem. Det är inte en fråga om att vara kreativ, utan effektiv.

Genomförande – det här ska med

Vad som krävs i ett bokslut beror på företagsformen, men här är några punkter du bör kontrollera extra noga.

 1. Avstämningar. Vilket innefattar bokslutsbilaga till balansposterna inom företaget.
 2. Interna underlag: Externa bekräftelser, beräkningar och kommentarer.
 3. Innehåll på konto: Föregående år, kända förändringar, andra nödvändiga fakta och jämförelse mellan resultat- och balansräkningen.
 4. Analyser: Omsättningsanalys, bruttovinstanalys, kostnadsanalyser (övriga externa kostnader, personalkostnader, avskrivningar och finansiella poster).
 5. Balansposter. Kom ihåg att allt måste vara rätt klassificerat och se över vad ditt företag behöver/inte behöver redovisa. Ett mindre företag kan exempelvis vara utan balansposter eller inte ens ha ett föregående räkenskapsår. Ta alltid kontakt med experter om du känner dig osäker.

Före bokslut

Detta måste förberedas

 1. Stängning av restkonton.
 2. Arbetsfördelningen ska tydliggöras – bestäm vem som ansvarar för vilka siffror.
 3. Förfrågningar angående bekräftelser.
 4. Rapporteringar inom företagets alla delar.
 5. Kontakt med redovisningskonsult eller revisor.

OBS!

Kom ihåg de immateriella anläggningstillgångarna.

 1. Det är särskilt bra att komma ihåg sakersom patent, licenser och varumärken.
 2. Semesterlöneskulden är summan av varje anställds rätt till semesterersättning ifall anställningen upphörde på balansdagen. Ta det särskilt i beaktning!

Waldemar Lenberg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...