Innehåll

Resultat nr 10 2015

Ekonomisk förening: Välkommen in i köksvärmen

Bondens Butik i Växjö valde ekonomisk förening för att ha låg tröskel för nya, idérika medlemmar i verksamheten.

Kockarna Gustav Hector, Andreas Malm och Johan Söderström ville främja den småländska landsbygden och göra lokalproducerade råvaror tillgängliga för fler. 2013 blev drömmen till verklighet när de startade Bondens Butik i centrala Växjö.

– Vi brinner för goda råvaror och vi vill lyfta fram dem. Naturligtvis finns även ett ekonomiskt intresse, men vi startade inte primärt för att tjäna massor av pengar, utan för att vi har ett personligt engagemang och tycker att det här är viktigt för samhället. Därför var det givet att starta Bondens Butik som en ekonomisk förening, säger Gustav Hector.

Starten av Bondens Butik beskriver Gustav som enkel. Trion gick in med en lika stor andel var, hade ett möte där de antog föreningsstadgarna och registrerade Bondens Butik hos Bolagsverket. För att lära sig mer om kooperativt företagande och ekonomiska föreningar tog de även hjälp av företagsrådgivaren Coompanion.

Under de två åren som gått har verksamheten vuxit snabbt. I dag samarbetar man med ett femtiotal matproducenter i Småland och Skåne, och under namnet Bondens har flera nya, prisvinnande produkter tagits fram. Att de startade som ekonomisk förening har varit en fördel, berättar Gustav, som kan jämföra med de fyra restauranger han driver i aktiebolagsform:

– När det dyker upp nya krafter med roliga idéer är det lättare att ta in idékläckarna som medlemmar i föreningen, jämfört med att ta in nya delägare i ett aktiebolag. Eftersom vårt mål med Bondens Butik är att lyfta fram lokalt mathantverk är det viktigt att verksamheten är öppen och att vi lätt kan hitta nya vägar för att göra detta.

I dag har föreningen ytterligare tre medlemmar, med expertis inom charkuteri, bryggeri och odling. På den årliga stämman har sextetten en röst vardera när de tar beslut som rör föreningens framtid. Grundarna har ännu inte tagit ut någon lön från verksamheten – däremot har de flera avlönade anställda, däribland ett par medlemmar, som arbetar i föreningens restaurang Fröken & Bonden.

– Än så länge arbetar vi tre grundare ideellt med projektet på vår fritid, men naturligtvis finns en ambition om att kunna utöka verksamheten ännu mer och plocka ut lön i framtiden, säger Gustav Hector.

Josefin Svenberg

Starta ekonomisk förening

  1. Minst tre medlemmar, antingen fysiska eller juridiska, krävs för att starta en ekonomisk förening. Varje medlem ska betala en insats som kan variera från en krona och uppåt.
  2. Styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter som företräder föreningen och ansvarar för den löpande verksamheten. En verkställande direktör ska finnas i föreningar med över 200 anställda i medeltal under de två senaste räkenskapsåren.
  3. Föreningen måste även ha minst en revisor. Om föreningen räknas som större, ska revisorn anmälas till Bolagsverket.
  4. Medlemmarna ska anta stadgarna, som kan jämföras med aktiebolagets bolagsordning. Stadgarna ska bland annat innehålla information om föreningens ändamål och verksamhet, medlemmarnas insats, antal styrelseledamöter, hur revisorerna ska utses, föreningens räkenskapsår, hur vinsten ska fördelas och vad som ska hända med föreningens tillgångar om föreningen avvecklas.
  5. En ekonomisk förening blir en juridisk person med egen rättskapacitet när den har registrerats hos Bolagsverket. Genom registreringen skyddas föreningens namn i hela Sverige och föreningen får ett organisationsnummer.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...