Resultat nr 10 2015

Ekonomisk förening: Skatter och avgifter för ekonomiska föreningar

En ekonomisk förening skattar själv för vinst och lämnar inkomstdeklaration till Skatteverket vid den årliga beskattningen. Skattereglerna för ekonomiska föreningar är i stort sett desamma som för aktiebolag.

Kooperativa ekonomiska föreningar

Vinst för ekonomiska föreningar ska i princip dubbelbeskattas. För kooperativa ekonomiska föreningar finns dock lättnader i skattelagstiftningen, som gör att de kan sägas vara enkelbeskattade. Observera att det finns särskilda lagar för vissa typer av ekonomiska föreningar, som exempelvis bostadsrättsföreningar.

Underskott

Det finns möjlighet att spara ett underskott i verksamheten framåt i tiden. Underskottet förs då in i nästa års deklaration och minskar nästa års resultat. Om nästa års vinst inte täcker den sparade förlusten, får förlusten sparas tills den är helt avdragen.

Överskottsutdelning

I ekonomiska föreningar kallas vinstutdelning av verksamhetens resultat för överskottsutdelning. Detta kan göras genom gottgörelse eller insatsutdelning. Gottgörelse är den vanligaste formen och innebär att ersättningen till medlemmarna grundas på deras deltagande i verksamheten. Om föreningen räknas som ett fåmansföretag kan utdelning ske enligt de särskilda skattereglerna för fåmansföretag.

Bokföring

En ekonomisk förening är alltid bokföringsskyldig och ska upprätta en årsredovisning när räkenskapsåret är slut. Räkenskapsåret kan antingen vara ett kalenderår eller så kallat brutet räkenskapsår. Om föreningen räknas som en större förening ska årsredovisningen och revisionsberättelsen skickas till Bolagsverket.

Periodiseringsfond

I en ekonomisk förening kan 25 procent av vinsten sättas av till en periodiseringsfond, det vill säga att beskattningen av inkomsten skjuts upp till ett senare år. Fonden måste återföras till beskattning inom sex år.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter är normalt inte skattepliktiga för föreningen eftersom de i första hand är till för att täcka kostnader för den allmänna föreningsverksamheten. Föreningen har dock inte avdragsrätt för omkostnader avseende den allmänna föreningsverksamheten. Så i regel kan man säga att föreningen inte har avdragsrätt för omkostnader motsvarande de skattefria medlemsavgifterna.

Mervärdesskatt

Precis som andra företag ska ekonomiska föreningar som bedriver ekonomisk verksamhet betala mervärdesskatt, moms, enligt gällande lag. Momsen redovisas normalt varje eller var tredje månad. Om föreningens omsättning inte överstiger en miljon kronor under ett år får momsen redovisas en gång per år.

Arbetsgivaravgifter

Lönen till medlemmar som är anställda i föreningen beskattas på samma sätt som för andra anställda, genom att föreningen betalar arbetsgivaravgifter och drar preliminär A-skatt på ersättningen.

Källa: Skatteverket, Bolagsverket och Verksamt.se

Josefin Svenberg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...