Innehåll

Resultat nr 2 2015

Momsavdrag medgavs vid försäljning av dotterbolag

Moderbolag har inte rätt till avdrag för ingående moms på konsulttjänster som hänger ihop med en försäljning av aktier i ett dotterbolag. Under vissa förutsättningar kan försäljningen emellertid betraktas som en verksamhet snarare än en fristående aktieöverlåtelse – och då innebär det att man har rätt att göra avdrag för momsen.

I höstas uttalade Högsta förvaltningsdomstolen att det krävs att aktierna överlåts tillsammans med andra tillgångar som sammantaget bildar en ekonomisk enhet som kan drivas vidare för att överlåtelsen ska kunna klassas som en verksamhetsöverlåtelse. I ett aktuellt fall i Kammarrätten har ett nytt fall prövats där frågan var om överlåtelsen kunde betraktas som verksamhetsöverlåtelse. Det rörde sig om en omstrukturering inom Sveaskog där aktierna i flera dotterbolag såldes tillsammans med personal i ledningsfunktion plus vissa immateriella rättigheter.

Enligt Kammarrätten uppfyllde transaktionerna kraven för att bedömas som verksamhetsöverlåtelse och avdrag för ingående moms på konsulttjänsterna skulle därför medges.

Kammarrätten i Stockholm, 11 december 2014, 40–42/11.

Lisa Bergman

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...