Innehåll

Resultat nr 2 2015

Expertens 4 tips

1 Var väldigt försiktig med vem du visar din idé för. En ingiven patentansökan ger dig ett provisoriskt skydd tills den är avgjord. Om din idé blir offentliggjord innan ansökan kommit in kan det utgöra ett hinder. Säg aldrig något om din uppfinning till potentiella tillverkare eller liknande utan att upprätta sekretessavtal och visa inte upp den på mässor. Sekretessen är jätteviktig!

2 Gör gedigen research inom ditt teknikområde. Att lämna in en patentansökan på något som redan finns är att slänga tid och pengar i sjön. Du kan beställa nyhetsundersökningar genom PRV Interpat eller söka på till exempel Espacenet och Google patent.

3 Patentkraven är den text som anger skyddsomfånget för ditt patent och det som bedöms av PRV. Formuleringarna är avgörande. Skyddsomfånget blir mindre ju fler detaljer som ingår då det underlättar för andra att göra en avvikande lösning utan patentintrång. Samtidigt ökar möjligheterna till att få ett patent. Ett vitt omfattande patentkrav ger bredare skydd men är lättare att avvisa, eftersom sannolikheten att det finns hinder är större.

4 Regelverket och patentpraxisen är oerhört komplicerade att hantera. Utan kunskap kan det liknas vid att gå upp i rätten utan advokat. Är du inte mycket förtrogen med systemet – anlita ett professionellt patentombud för utformningen av patentansökan.

Herman Phalén, processägare på Patent & registreringsverket

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...