Innehåll

Resultat nr 3 2015

Experten: ”Det är inte helt enkelt att räkna på tröskelvärdena själv”

Tomas Grunditz, auktoriserad skatterådgivare vid KPMG i Jönköping kommer med viktiga råd.

Vilket är ditt främsta råd till fåmansföretagare inför årets deklaration?

– Har man ett lönsamt bolag med löner i bolaget så kan man nu plocka ut väldigt mycket till 20 procents skatt. Inom ett begränsat skikt kan dubbelt så mycket utdelning jämfört med tidigare plockas ut till lägre skatt.

Vad ska man tänka särskilt på?

– En ny begränsning från 2014 är att detta gäller enbart dem med mer än fyra procent av aktieinnehavet i företaget. Det innebär att det är individen själv som måste ha fyra procent eller mer, ingen närståenderegel gäller här. Något att tänka på alltså om man är många delägare, eftersom den som har mindre än fyra procent får betydligt högre skatt på sin utdelning. Det finns dessutom en hake med detta.

Hur då?

Delägaren eller en närstående måste nå det individuella lönekravet, som är att ta ut en lön till ett visst tröskelvärde. Det är inte helt enkelt att räkna på tröskelvärdena själv. Att prata med sin rådgivare kan vara värt mycket, eftersom det finns många skattekronor att förlora om man hamnar lite fel.

Har du några särskilda tips inför året?

– Ett konkret tips för 2015 är att i ett ägarstyrt fåmansföretag förändra en skattepliktig bilförmån till en kontant lön. Förmånsvärdet betalas sen med beskattad lön. Det blir kostnadsneutralt men ökar det lönebaserade utrymmet och gör att mer pengar kan tas ut till 20 procents skatt.

Åsa Ohlsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...