Innehåll

Resultat nr 4 2015

Fast driftställe i Sverige

I två ställningstaganden har Skatteverket bestämt vad som gäller avseende utländska företag med fast driftställe i Sverige.

Enligt ett drygt tio år gammalt ställningstagande ska en utländsk arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige inte göra skatteavdrag på ersättning för arbete. Det kan dock vara skillnad i definitionen av vad som utgör ett fast driftställe enligt inkomstskattelagen i förhållande till vad som gäller enligt ett skatteavtal.

Nu har Skatteverket tagit ställning till vad som gäller om företaget har fast driftställe enligt inkomstlagen, men inte enligt gällande skatteavtal. Syftet med skatteavtal mellan olika länder är att undvika dubbelbeskattning. Men skyldigheten att göra skatteavdrag och betala socialavgifter brukar inte beröras i avtalen och Sverige kan därför inte på eget bevåg utvidga begreppet fast driftställe i skatteavtalen till att omfatta dessa frågor.

Därför ska bedömningen om ett företags fasta driftställe när det gäller plikt att göra skatteavdrag ske enligt inkomstskattelagen (2 kapitlet 29 paragrafen). Följden blir då att ett företag som enligt skatteavtalet inte har ett fast driftställe här, ändå kan ha fast driftställe i Sverige enligt inkomstskattelagen. Alltså kan ett utländskt företag med verksamhet i Sverige bli skyldigt att göra skatteavdrag även om företaget inte är skattskyldigt för inkomsten här.

Vidare har utländska företag med fast driftställe enligt inkomstskattelagen inte möjlighet att ingå socialavgiftsavtal med sina anställda, eftersom det bara gäller företag som saknar fast driftställe enligt inkomstskattelagen.

I ett annat ställningstagande har Skatteverket förtydligat sin inställning i frågan om ett utländskt företag anses få ett fast driftställe i en anställds hem om arbete utförs där eller inte. Verket anger i ställningstagandet att det faktum att en anställd med utländsk arbetsgivare arbetar i sitt hem inte nödvändigtvis innebär att det finns en plats i dennes hem som står till arbetsgivarens förfogande. Därmed behöver det inte heller betyda att arbetsgivaren har ett fast driftställe i Sverige. Till exempel får inte det utländska företaget fast driftställe i Sverige om den anställde normalt arbetar på det utländska kontoret, men ibland väljer att arbeta i hemmet. Om det däremot finns ett krav – uttryckligt eller underförstått – på att arbete ska utföras i hemmet kan det innebära att ett fast driftställe uppkommer. Detta gäller till exempel när företaget inte tillhandahåller någon annan arbetsplats eller när den anställde inte flyttar till ett land där företaget bedriver verksamheten.

Skatteverket, 10 februari 2015, 131.80603-15/111 och 16 mars 2015, 131.160469-15/111.

Lisa Bergman

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...