Innehåll

Resultat nr 4 2015

Tryggheten viktigast

I städbranschen där konkurrensen är tuff och marginalerna små får den egna lönen stå tillbaka. Ändå satsar Camilla Helgs städföretag på privata försäkringar.

Det började med en frukt-och delikatessbutik i Kinna där de bor. Den gick så bra, att Camilla Helg och hennes sambo Thed Börjesson öppnade en till, i Kungsbacka. Sedan kom ett städbolag emellan när de skulle hjälpa en granne som städade och hade mycket att göra i Göteborg. Och så slutade det med att de startade ett eget bolag, Vitis städ & trädgård.

– Vi halkade in i städbranschen, och drev både städbolag och butiker en tid. Men sedan blev min sambo sjuk så då tog en av de anställda över butikerna. Nu satsar vi på städbolaget, säger Camilla Helg.

Vitis har 20 anställda, varav tio på heltid och resten deltid, och omsatte förra året 5,5 miljoner kronor. Det har varit en bärande tanke att inte göra sig beroende av RUT-avdraget, utan att satsa på både hem- och företagsstädning. Lönsamheten är bättre på företagssidan och möjligheten att utveckla fler tjänster är större.

– Vi har ungefär hälften privata och hälften företagskunder. På företagssidan jobbar vi även med byggstädning och kringtjänster som att leverera förbrukningsmaterial. Vi vill erbjuda full service till företagen, vara en leverantör som tillhandahåller många tjänster.

Konkurrensen är tuff inom båda sektorerna, och RUT drar till sig många nya aktörer som kommer och går. Men inom byggbranschen tycker Camilla Helg att de oseriösa aktörerna håller på att försvinna.

– De som inte har kollektivavtal försvinner, det är en säkerhetsfråga och det är bra.

Tvärtemot vad många tror är kraven på personalen höga, trots att städjobbet har ganska låg status i många betraktares ögon.

– Vi försöker ändra på det. Lönen är som för en butiksanställd om man går enligt avtalen, och det är ett ganska fritt jobb vilket många uppskattar, vi har låg personalomsättning. Här behövs medarbetare som är socialt kompetenta, kan ta initiativ och lösa problem.

Trots att de drivit firman i sex år, och har en del stora kunder i Mark, Borås, Varberg och Göteborg, så är lönsamheten låg och de tar inte ut mycket lön.

– Det är svårt att ta ut rätt pris, särskilt inom hemstädning. Vi kan exempelvis inte ta betalt fullt ut för resor, det ifrågasätter man ju aldrig när det gäller hantverkare. Jag skulle önska att vi hade ett slags certifikat som andra hantverkare, det skulle gynna branschen. Städning är ett slags hantverk.

Trots låga löneuttag och obefintliga utdelningar har Camilla Helg, som är 42 år och hennes sambo som är 45, valt att ha varsin fondförsäkring hos Länsförsäkringar inom firman. De började pensionsspara ett år efter att de startade Vitis, de har ett barn och kände att de ville gardera sig.

– Vi har talat mycket om det här och är medvetna om att lägre lön påverkar ålderspensionen, och vår bank har påtalat det. Men för oss har tryggheten varit viktigast. Vi har också haft privata sjukförsäkringar vilket var väldigt bra när jag skadade knäna vid en skidolycka förra året.

Målet är att inom fem år omsätta mellan 10 och 15 miljoner och ha 20 till 50 heltidsanställda. Då räknar de med att ha nått en sådan lönsamhet att de kan ta igen uteblivna inkomster och ta ut marknadsmässig lön.

Lotta Engzell Larsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...