Innehåll

Resultat nr 4 2015

Experten: ”Sprid dina risker, ingen vet vad som händer om tio år.”

Roy Eide, skatteexpert Mazars revisionbyrå kommer med viktiga råd om pensionsförsäkringar.

Vad är det viktigaste att tänka på som företagare när det gäller pension?

– Se till helheten, det totala försäkringsskyddet, och tänk på att pensionen är ett komplement. Titta på de behov just du har, och bilda dig en egen uppfattning. Gå inte bara på försäkringsbolagens rekommendationer. Sprid dina risker, ingen vet vad som händer om tio år. Men i dag är det mest effektiva att spara i eget bolag.

Hur ska man tänka när det gäller placeringar?

– Det viktigaste är att man sparar, det kan ske på många sätt. Den som inte är så intresserad kan göra det väldigt enkelt, som att lägga indexfonder i en kapitalförsäkring utan försäkringsinslag exempelvis. Skilj på sparande, som aktier eller fonder, och risk, som en livförsäkring. De fyller olika funktioner.

Vilka lösningar jobbar du mest med?

– Pensionsstiftelser kopplade till ägande och familj. Du kan exempelvis anställa make eller maka som inte tidigare jobbat i firman. Han eller hon kan då bli medlem i stiftelsen och på så sätt är ni fler som kan få ut pension därifrån och marginaleffekterna blir mindre. Men man måste ha ett ganska stort kapital för att det ska löna sig att bilda stiftelse.

Och om man har fåmansbolag?

– Då rekommenderar vi ofta att man låter det ägas av ett holdingbolag. På så sätt minskar man risken genom att bara spara det som krävs för att driva verksamheten i det rörelsedrivande företaget. Om det uppstår överskottslikviditet i rörelsen delas det ut till moderbolaget, där man kan bedriva aktiv kapitalförvaltning och där pengarna är skyddade vid ett eventuellt obestånd i dotterbolaget. Det är extra viktigt i branscher med hög risk, som byggbranschen till exempel.

Kan man spara pengar på att flytta utomlands?

– Ja, i dag flyttar många till Portugal. Det är det absolut mest skatteeffektiva landet i Europa för pensioner, på företagsägda tjänstepensioner eller pensioner i stiftelser betalar man ingen skatt alls och för statlig ålderspension betalar man 20 procent. Men man ska inte göra det för krångligt, enkelhet är viktigt. Och man ska inte sträva efter noll kronor i skatt.

Åsa Ohlsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...