Innehåll

Resultat nr 4 2015

Case: Familjebeskattning

På familjeföretaget gäller det att ha koll på både relationerna och de särskilda skattereglerna för familjebeskattning. Revisionsbyrån Adrian & Partners drivs av två äkta makar med insyn i saken.

Helena Adrian och Mats Olsson träffades för första gången 1997. Båda var frånskilda med barn med sina respektive expartners. Båda drev varsin revisionsbyrå.

– När vi efter ett par år bestämde oss för att gifta oss var först tanken att vi skulle fortsätta driva våra firmor separat, säger Helena Adrian. Men när det kom till kritan, insåg vi fördelarna med att slå oss samman även på det professionella planet.

2001 fusionerade alltså makarna de två aktiebolagen och grundade Adrian & Partners Aktiebolag. I dag är de fem delägare sammantaget 27 anställda. Modellen är ett så kallat ”true partnership”, vilket innebär att delägarna delar lika på vinsten.

Vad var den stora utmaningen i sammanslagningen?

– Ofta uppstår det problem när den enes anställda ska underordna sig den andres arbetsformer, men vi hade redan innan sett till att samordna våra arbetssätt, svarar Mats Olsson.

Att fusionen och verksamheten även fortsatt löpt väl förklarar makarna med att de har varit noga med att det ska vara ordning och reda.

– Vi har hela tiden försökt att ha marknadsmässiga villkor och inte göra någon skillnad vare sig mellan oss makar eller andra anställda. Vissa tycker att det är käckt att makarna turas om att ta ut lön vartannat år. Så har vi aldrig velat jobba, säger Mats Olsson och Helena Adrian fyller i:

– Under de perioder du inte tar ut lön har man ju ingen pensions- eller sjukförsäkringsgrundande inkomst. Det kan bli väldigt skevt i det långa loppet, särskilt om man har olika ägarandelar eller skilda nivåer på lön eller arbetsinsats. Det är oerhört viktigt att de familjemedlemmar som är aktiva i företaget tar ut rätt lön i förhållande till arbetsinsats hela vägen. Då blir det mindre tjafs i slutänden.

När det gäller löneuttag kontra utdelning råder paret Adrian/Olsson familjeföretagare att tänka strategisk och ta en titt på vad som ger den skattemässigt mest förmånliga utgången. När det gäller aktieutdelning finns huvudsakligen två vägar att gå. Vilken som är bäst beror helt på den enskilde företagarens behov och verksamhetens konstitution och omfattning.

Genom det första alternativet kan du plocka ut ett schablonbelopp om 156.000 kronor för ditt bolag varje år till endast 20 procent kapitalskatt. Detta förutsatt att du äger 100 procent av bolaget. Därefter sjunker beloppet i proportion till innehavet; äger du 50 procent får du plocka ut 78.000 kronor, och så vidare.

Alternativ två innebär att du som ägare kan ta en utdelning på 50 procent av bolagets sammanlagda lönekostnader till 20 procent kapitalskatt under förutsättning att ägaren eller närstående tagit ut tillräcklig lön. Adrian & Partners använder sig av den sistnämnda.

– Hade det bara varit Helena och jag som ägare hade vi kunnat balanserat lönerna mellan marginalbeskattade tjänsteinkomster och kapitalbeskattad utdelning. Vi arbetar ju med marknadsmässiga löner eftersom vi är flera delägare och det är viktigt att lönejusteringar sker på lika villkor, men det kan vara värt att dragspela lite, påpekar Mats Olsson.

– Du bör dock se till att du håller dig på rätt lönenivå för att säkra pensions-, sjuk och föräldraförsäkringar, påpekar Helena Adrian.

Hon förklarar att det är 7,5 gånger basbeloppet som gäller. Maximal sjukpenning får du vid en årsinkomst på 333.750 kronor för år 2015 och maximal föräldrapenning vid 445.000 kronor. Tar du utdelning i stället för lön kan det bli en kortsiktig vinst som kan bli väldigt dyr i längden. Och tillägger att det kan vara värt att tänka lite på tajmingen för när man plockar ut aktieutdelningen.

– De andra delägarna vill så klart att det ska vara så mycket som möjligt – hela tiden, säger hon med ett skratt.

– Men vi har ju en plan för hur våra lån ska amorteras, och då vi har två sommarmånader av lågsäsong då vi inte fakturerar så mycket måste vi se till att hålla likviditeten på en jämn nivå över hela året. Därför har vi valt att lägga aktieutdelningen i en klumpsumma som alla partners då får direkt efter stämman i slutet av september.

En god idé menar makarna är även att borga för varandras trygghet för framtiden utifall den privata relationen skulle krackelera. Det finns komponenter du bör ta i beaktande från dag ett.

– Du kan ju exempelvis inte sparka din make/maka om den är delägare. En annan sak är att om en av parterna äger företaget och den äkta hälften är anställd, så omfattas den senare inte av LAS. Det innebär att den anställda är rättslös vid en eventuell separation, framhåller Mats Olsson.

Han föreslår att man ser över frågan regelbundet och ser till att lönen är marknadsmässig, för att skydda den anställda partens ekonomiska framtid.

– Jämställ den anställde maken med vilken anställd som helst. En bra idé är att se till att den anställdes kompetens vidimeras av en extern part och att eventuella fortbildningar dokumenteras. Det händer tyvärr alltför ofta att en man driver ett företag och haft hustrun som administrativt ansvarig under många år, mot en snudd på symbolisk lön. Och så fallerar äktenskapet och där står hon lottlös. Det är en deprimerande kliché som är alltför vanlig, säger Mats Olsson.

Paret föreslår även att makarna synkar sina pensionsstrategier – oavsett anställning eller ägande.

– Så att inte någon av parterna kommer på obestånd i händelse av skilsmässa, säger Mats Olsson.

– Det är också viktigt att ni ser till att testamenten och eventuella äktenskapsförord är i sin ordning. Och det ska ni se till att göra när ni är ”on speaking terms”. Annars är risken att det privata kommer att gå ut över era affärer.

Lina Hovling

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...