Innehåll

Resultat nr 5 2015

Aktuell personalliggare räcker

Att äldre personalliggare inte finns tillgängliga vid kontroll, innebär inte att Skatteverket får ta ut kontrollavgift.

Vissa arbetsgivare är sedan ett par år skyldiga att föra bok över vilka som för tillfället arbetar på en arbetsplats. Men frågan är om Skatteverket kan påföra kontrollavgift när ett företag inte kan visa äldre personalliggare när Skatteverket gör kontrollbesök.

Enligt Skatteverket skulle kontrollavgift påföras i ett fall där den frågan blev aktuell. Enligt Skatteverket hade en restaurang i Göteborg i egenskap av arbetsgivare ett strikt ansvar för personalliggare. Eftersom det inte fanns äldre personalliggare tillgängliga vid Skatteverkets besök innebar det att det inte gick att kontrollera om restaurangen fullgjort sina skyldigheter eller inte.

Kammarrätten hänvisade till lagtexten, som medger att kontrollavgift får tas ut i följande situationer:

  1. När företaget inte för personalliggare.
  2. När personalliggaren är så bristfällig att den inte kan ligga till grund för kontroll.
  3. När uppgifterna inte bevaras i två år – och där avses enligt förarbetena bevarandekravet som sådant.

Domstolen konstaterade sedan att det aktuella fallet inte täcktes av någon av de här situationerna. Alltså fanns det inte grund för att påföra krogägaren sanktionsavgift bara för att äldre personalliggare inte fanns tillgängliga vid kontrollen.

Kammarrätten i Göteborg, 18 februari 2015, 6558-14.

Lisa Bergman

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...