Innehåll

Resultat nr 5 2015

Oklart med tryckmomsen

Rättsläget är osäkert. Är du tryckerikund bör du söka anstånd hos Skatteverket.

Förra året beslutade Högsta förvaltningsdomstolen, HFD (26 februari 2014, mål 3291-13 och 3499-13) att Skatteverket retroaktivt kunde vägra tryckerikunder avdrag för ingående moms. Bakgrunden var en EU-dom som angav att momsen på tryckeriernas försäljning skulle vara 6 procent, inte 25 procent, vilket innebar att Skatteverket skulle betala tillbaka moms till tryckerier i ett stort antal fall.

Efter att utbetalningarna gjorts till tryckerierna har Skatteverket krävt tryckeriernas kunder på motsvarande belopp. Enligt HFD var det möjligt att göra följdändring och beskatta kunderna eftersom man kunde utgå ifrån att tryckerierna i sin tur skulle betala tillbaka momsen till kunderna.

Nu har två tingsrätter prövat om kunderna har rätt att få tillbaka pengar för felaktigt betald moms – och landat i helt olika slutsatser. Tingsrätten i Nyköping underkände kundens krav på ersättning med förklaringen att det inte skett någon förmögenhetsförskjutning till nackdel för kunden. Tingsrätten i Göteborg ansåg i stället att moms inte ska utgöra vare sig intäkt eller kostnad för parterna. Om obalansen inte justeras uppkommer en vinst för tryckeriet och en förlust för kunden. Tryckeriet har bara varit en mellanhand för staten (Skatteverket) och har på det viset ingen egen rätt till pengarna. Pengarna skulle därför betalas tillbaka till kunden.

I avvaktan på att det rättsliga läget ska klarna har Skatteverket bestämt att tryckerikunderna kan få anstånd med både momskravet och räntan. Då gäller det emellertid att söka anstånd.

Nyköpings tingsrätt, 3 mars 2015, T3118-12. Göteborgs tingsrätt, 20 mars 2015, T 11726-14. Skatteverket ställningstagande 20 mars 2015, dnr 131.166415-15/111.

Lisa Bergman

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...