Innehåll

Resultat nr 6 2015

Bli vän med nätet

Allt fler företag är aktiva i sociala medier. Men varför ska man använda sociala medier? Och hur når man ut egentligen?

DET ÄR INTE LÄNGRE en fråga om om ditt företag ska delta i sociala medier eller inte. Frågan är i stället hur företaget ska närvara på internet och hur du kan påverka utvecklingen av företagets varumärke via sociala medier.

Enligt TNS Sifos senaste undersökning Smarta Företags Index (2013) hade företagens avändande av sociala medier fördubblats på tre år. 33 procent av de tillfrågade företagen uppgav att de använder sociala medier i dialogen med sina kunder och partners. Hälften av företagen hade tilltron till sociala medier som ett sätt att skapa ett starkare varumärke.

EN ANNAN UNDERSÖKNING, SEB:s Företagarpanel, visar också att svenska företag är allt flitigare på sociala medier. Då uppgav mer än vart tredje småföretag att de använder sociala medier i sin verksamhet. SEB:s företagarekonom Ingela Hemming förklarade i samband med publiceringen att man noterat en stadig ökning av andelen småföretag som hittar affärsnytta i bruket av sociala medier, för både omvärldsanalys, rekrytering och varumärkesbyggande.

INTERNET INNEBÄR alltså möjlighet till varumärkesbyggande och strategisk närvaro. Genom sociala medier kan företag även föra dialog med sina kunder. Snabb och personlig respons kan ge närmare och bättre direkt kontakt med kunderna.

Den som erbjuder varor och tjänster kan också räkna med att produkterna kommer att utvärderas på olika utvärderings- och jämförelsesajter. På så vis är sociala medier en utmaning.

Rätt kanaliserad blir kundresponsen ett kvitto på vad som fungerar eller inte, och företaget kan dessutom kommunicera snabbt och enkelt med relevanta grupper. Därmed minskar företagets beroende av, och möjlighet att nå ut i, andra medier eftersom det finns så många andra kanaler i sociala medier. Nyheter och information kan företaget styra och sprida på egen hand. Eftersom sociala medier kan kännas som ett stort brus, är det bra att komma ihåg att det handlar om att kommunicera med sina kunder. Då blir det också enklare att se hur sociala medier ska användas.

MÅNGA FÖRETAGARE saknar genomtänkt strategi för hur de ska hantera sociala medier. En viktig fråga att börja med att ställa sig är den här: ”Varför vill vi finnas i sociala medier med vårt företag?”. När du och ditt företag har svaret på den frågan jobbar ni med ett innehåll som kan spridas i olika kanaler.

Åsa Ohlsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...