Innehåll

Resultat nr 6 2015

Fest utan förhinder

AB Munkforssågar är ett växande familjeföretag som vill uppmuntra anställda och stötta bygden.

1948 STARTADE 23-ÅRIGA ANDERS HALLBERG egen firma, Hallbergs Sågindustri. Med ett lån på 1.500 kronor köpte han den nödvändiga utrustningen och började arbeta i ett uthus i sin pappas trädgård. I dag tillverkar firman sågblad och drivs av hans barn och barnbarn, Pernilla Melén, Jarl Hallberg och Per-Olov Hallberg, under namnet Munkforssågar med en omsättning på 137 miljoner.

Både företagsevent, personalkonferenser och fester är regelbundna inslag i verksamheten. En riktig höjdpunkt var när de för några år sedan firade 60-årsjubileum.

– Det var ju en så stor händelse, då tänkte vi ju inte främst på skatterna. Men annars måste man framför allt se till att de anställda inte drabbas av förmånsskatt, säger Anna-Lena Jensen, koncernredovisningschef i AB Munkfors Industri, där sågbladsverksamheten ingår.

TVÅ GÅNGER PER ÅR bjuder företaget personalen på enklare tilltugg och informerar om hur verksamheten går, och vilka nya produkter som är under utveckling. Där finns nyttoinslaget, som Skatteverket kräver vid andra tillställningar än personalfester. Dessutom har de julbord där personalen inbjuds med respektive. Sådant räknas som intern representation och är en skattefri förmån för de anställda, eftersom man får ha två personalfester skattefritt per år. Det är också avdragsgillt för firman, och behöver inte innehålla något nyttoinslag.

MUNKFORSSÅGAR HAR OCKSÅ representation för större kunder som en gång per år kommer på besök och deltar på mässor.

– Avdragsreglerna sitter i bakhuvudet, man förhåller sig indirekt till dem när man lägger upp program och ser till kostnader, säger Anna-Lena Jensen, som själv har arbetat som revisor.

Hon tycker ändå att reglerna för representation är så fastslagna när det gäller belopp att det inte är någon större svårighet. Värre är det med sponsring. Munkforssågar sponsrar framförallt den lokala idrotten.

– Vi vill synas och profilera oss lokalt, sponsringen är också ett sätt att locka personal till företaget.

HON UPPLEVER ATT SKATTEVERKET inte alltid förstår värdet av sponsring* för mindre orter, för arbetstillfällen, i ett större perspektiv. Hon konstaterar också att det finns en hel del skattemål som gäller gränsdragningar här, och upplever att det finns en stor gråzon.

Lotta Engzell Larsson

+

Munkforssågar, Munkfors

Omsättning: 137 miljoner

Anställda: 60 stycken

Tillverkar: sågblad

Ägs av: familjen Hallberg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...