Innehåll

Resultat nr 6 2015

Gränsvärden för avdrag

För utgifter för lunch, middag eller supé i samband med representation får man göra avdrag med högst 90 kronor per person och tillfälle. Är du inte momsregistrerad får du avdrag med högst 90 kronor plus den moms som avser den del av utgiften du får avdrag för. Kostnader för vin och sprit får ingå i beloppet.

Sker representation vid andra måltider än lunch, middag eller supé medges avdrag med högst 60 kronor per person. Är du inte momsregistrerad får du avdrag med högst 60 kronor plus den moms som avser den del av utgiften du får avdrag för.

När det gäller sådant som teaterbiljetter eller greenfee vid golfspel medges avdrag med högst 180 kronor per person. Är du inte momsregistrerad får du avdrag med högst 180 kronor plus den moms som avser den del av utgiften du får avdrag för.

Om du representerar gentemot dina anställda, så kallad intern representation, gäller samma beloppsramar som vid extern representation. Har du vid till exempel en personalfest haft utgifter för lokalhyra, musikunderhållning eller uppträdande kan du få avdrag med högst 180 kronor per person.

Om du har avdragsrätt för moms får du göra avdrag för moms på representationen i din momsdeklaration. Storleken på avdraget varierar beroende på innehållet i representationen.

Källa: Skatteverket

Lotta Engzell Larsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...