Resultat nr 6 2015

”Man ska inte åka på storviltsjakt”

Vad ska man som företag tänka på när man ska anordna ett event eller konferens?

– Det är en ganska vanlig fråga som många undrar över. Det gäller att avgöra vilken karaktär evenemanget har, vad man vill åstadkomma, för att kunna avgöra om det är avdragsgillt. Gäller det personalfest, utbildning eller jubileum? Om det får en exklusiv karaktär kan Skatteverket se det som lyxbetonat och då förmånsbeskattas personalen även om innehållet är relevant. Man kan exempelvis inte åka på storviltsjakt i Afrika för att stärka andan i företaget.

Hur ska man tänka då?

– Det är bra att hålla sig i närområdet. Det ska vara ”rimligt”, men problemet här är ju att det inte finns något absolut facit. Det blir en bedömningsfråga.

Tror du att många stämmer av med Skatteverket i förväg för att veta att de ligger rätt?

– Nej, jag tror nog att de flesta chansar och hoppas på det bästa. Men våra kunder är ganska måttfulla. Skatten är ju ändå bara 22 procent, den är inte avgörande för vilken nivå man lägger sig på. Huvudkostnaden är det som avgör, en resa till Medelhavet till exempel kostar ju även om den är avdragsgill. Jag tror att det är ganska självreglerande.

Tror du att folk försöker tänja gränser?

– Nej, det är en vanföreställning att man försöker dra av så mycket kostnader det går på företaget.

Är det svårare att bedöma när det gäller kundevenemang?

– Ja, när det gäller kunder och leverantörer är det mer osäkert, de får ju inte betraktas som vänner. Det kan vara en svår gränsdragning om man arbetat tillsammans länge. Generellt tycker jag att de flesta event är väldigt seriösa, ofta kombineras intressanta föreläsningar med till exempel buffé och mingel.

Marie Jönsson, Nyström & Partners Revision, Helsingborg

Maries tips:

  1. Bedöm nyttoaspekten, fråga dig vad du vill åstadkomma.
  2. Gör inget lyxbetonat, håll dig i närområdet vid evenemang.
  3. Tänk på att kostnaden för själva evenemanget är viktigare än ett eventuellt skatteavdrag.

Nytta eller nöje?

01 Bilföretaget Svenska Bil tog sexton anställda till Monaco på konferens samma helg som den världsberömda Grand Prix-tävlingen i Formel 1 gick av stapeln på Monza. Värdet var runt 20.000 kronor per anställd och tävlingen skulle besökas både lördag och söndag. Under lördagen skulle företaget, efter besöket på Monza, ha en fyra timmars konferens, varefter resultatet av gruppdiskussionerna skulle redovisas i bussen till och från Monza nästa dag.

Skatteverket och länsrätten bedömde hela resan som nöje medan kammarrätten ansåg att resan trots allt varit till viss nytta för företaget och slog fast att förmånsvärdet uppgick till två tredjedelar, eller 14.000 kronor per anställd.

Kammarrätten i Stockholm, 22 oktober 2008, 6325-07, 5380-07, 4400–-–07, 6325-07.

02 Ett företag yrkade på avdrag för kundevents med hänvisning till att det handlade om marknadsföring, alltså en driftskostnad. I andra hand ville företaget få ett begränsat avdrag för att det handlade om representation. Företaget nekades avdrag av domstolen. Det handlade inte om marknadsföring eftersom aktiviteterna präglades av gästfrihet inriktad på trivsel och nöje. Inte heller var det fråga om representation eftersom aktiviteterna inte syftade till att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser och inte heller hade det omedelbara samband med företagets näringsverksamhet som krävs.

Kammarrätten i Stockholm, 8 maj 2015, 8991–8992-14.

03 Två delägare i ett mindre skogsbolag i Småland lät sig bjudas på en två veckors resa till Brasilien av en av sina maskintillverkare med syfte att lära sig mer om regnskogar och andra skogsbolag. Skatteverket bedömde att blott två dagar ägnades åt konferenser och möten, medan resterande tid gick åt till olika former av sightseeing, nöjen och rekreation.

Kammarrätten kom dock fram till att resan faktiskt varit till nytta för bolaget och att uppåt sex dagar varit mer studieinriktade än nöje. Därför var det rimligt att förmånsvärdet skulle sättas ned till hälften för de båda delägarna.

Kammarrätten i Jönköping, 30 januari 2009, 3427–3431-08.

04 Ett IT-företag från Jönköping ordnade en personalkonferens med efterföljande middag med Western-tema och uppträdanden av kända artister.

Kammarrätten kom fram till att kvällsarrangemanget hade haft en uttrycklig nöjeskaraktär och att den snarare var en personalfest som inte var en del av konferensen.

Kammarrätten i Jönköping 16 april 2013, 3784–3786-12.

Avdrag för representation

(Avdrag för moms på utgifter på följande underlag exklusive moms per person och tillfälle).

Lunch/middag – extern eller intern: 90 kr.

Andra måltider: 60 kr.

Stämma/revision: 60 kr.

Extern representation golf, teater: 180 kr.

Personalfest – kringkostnader: 180 kr.

Höjt momsavdrag vid representation

Från och med mars höjdes underlaget för momsavdrag vid extern representation från 90 kronor till 300 kronor. Efter ett rättsfall där Skatteverket förlorade ändras nu reglerna för momsavdrag för både extern och intern representation. Orsaken är att det finns en paragraf som säger att momsunderlaget inte får vara lägre än när Sverige blev medlem i EU år 1995. Då gick det att dra av 300 kronor vid extern representation där starköl, men inte vin och sprit, kunde ingå. För intern representation är gränsen 200 kronor. I praktiken innebär det att man nu kan dra av upp till tre gånger så mycket moms vid extern representation.

Eftersom momsen på mat är 12 procent innebär det att man får dra av upp till 36 kronor i moms per person och måltid om det bara handlar om mat.

Så här ser ett exempel från Skatteverkets sajt ut:

Tre personer har haft en middag i samband med en affärsförhandling. Kostnaden för mat blev 900 kronor exklusive moms och kostnaden för starköl 600 kronor exklusive moms, alltså 60 procent mat och 40 procent starköl. Den totala momsen som tagits ut blir då (12 procent x 900 + 25 procent × 600) = 258 kronor.

Bolaget kan dra av moms på ett underlag som uppgår till 900 kronor exklusive moms (300 kronor × 3). Av detta ska 540 kronor avse mat och 360 kronor avse starköl (60/40). Därmed kan man dra av motsvarande 12 procent av 540 kronor och 25 procent av 360 kronor. Totalt blir det 154,8 kronor.

Alternativt kan man använda schablonmetoden som säger att man får dra av moms på 46 kronor per person och måltid där starköl ingår under förutsättning att kostnaden är minst 300 kronor.

Om vin och sprit ingår får underlaget vara maximalt 180 kronor exklusive moms per person och måltid. Fördelningen mellan mat och dryck sker utifrån de faktiska kostnaderna exklusive moms för mat respektive alkohol. Alternativt kan du använda schablonmetoden som medger avdrag för moms på 28 kronor per person och måltid under förutsättning att kostnaden uppgår till minst 180 kronor exklusive moms per person.

Lotta Engzell Larsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...