Resultat nr 7 2015

Listan nya lagar och regler

Under sommaren har en rad nya lagar och regler trätt ikraft. Resultat listar några av de viktigaste för dig som företagare.

1 maj

Nytt om regionala företagsstöd

 1. En ny förordning om regionala företagsstöd för små och medelstora företag har anpassats till EU:s regelverk.
 2. Reglerna ökar möjligheterna för stöd till bland annat bredband och energieffektivisering.

Juli

Svensk standard för finansiell rapportering

 1. XBRL, eller eXtensible Business Reporting Language, är en internationell standard för elektronisk rapportering av finansiell information.
 2. XBRL är främst avsett för överföring av rapporter och redovisningar, men kan även användas för information om transaktioner. Det kan till exempel handla om rapportering mellan företag och myndigheter.

1 juli

Tillgång till handlingar på myndighet

 1. En ny lag ska göra det lättare för enskilda att använda handlingar från myndigheter.
 2. Handlingarna ska, när det är möjligt och lämpligt, bli tillgängliga i ett öppet och maskinläsbart format tillsammans med tillhörande metadata.
 3. Myndigheternas avgifter ska högst få motsvara marginalkostnaderna för att reproducera, tillhandahålla och sprida handlingarna.
 4. Det ska finnas en förteckning över vilka typer av handlingar som myndigheterna vanligen kan tillhandahålla elektroniskt för vidareutnyttjande.

1 aug

Sociala avgifter för unga anställda

 1. Bakgrunden är att regeringen inte fick igenom sitt förslag att slopa rabatten på unga anställdas sociala avgifter förrän i samband med vårpropositionen. Då hade riksdagen i mars hunnit besluta om en ytterligare sänkning av socialavgifterna, vilket innebär att det blir flera olika nivåer under 2015 och 2016.
 2. För personer som ännu inte fyllt 25 år ska nedsättningen reduceras mellan 1 augusti 2015 och 30 juni 2016. Från 1 juli 2016 ska nedsättningen slopas helt.

Arbetsgivar- och egenavgifter

Januari–april 2015 (procent)
FöddaArb.givaravg.Egenavgifter
– 1937
1938 – 194910,2110,21
1950 – 198831,4228,97
1989 –15,4914,88
Maj–juli 2015 (procent)
– 1937
1938 – 194910,2110,21
1950 – 198931,4228,97
1990 – 199115,4914,88
1992 –10,2110,21
Augusti–december 2015 (procent) *
– 1937
1938 – 194910,2110,21
1950 – 198931,4228,97
1990 –25,4623,69

1 aug

Höjda punktskatter

 1. Skatt på bekämpningsmedel höjs från 30 kronor till 34 kronor per kilo verksam beståndsdel i bekämpningsmedlet.
 2. Skatt på naturgrus höjs från 13 kronor till 15 kronor per ton naturgrus.
 3. Beslutet från 2014 om nedsättning av skatt på dieselbränsle i vissa skogsmaskiner på grund av skogsbranden i juli 2014 ska inte genomföras.
 4. Skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer höjs från 12.468 till 14.770 kronor per megawatt och månad av den högsta tillåtna termiska effekten i en kärnkraftsreaktor. Det avdrag som medges när en kärnkraftsreaktor varit ur drift under en sammanhängande period av mer än 90 kalenderdygn höjs från 415 till 485 kronor per megawatt och överskjutande kalenderdygn.

1 aug

Avdraget på läxhjälp slopas

 1. RUT-avdraget för hjälp med läxor och annat skolarbete har tagits bort.
 2. Skattereduktionen på barnpassning gäller inte tjänster som innefattar större inslag av läxhjälp.
 3. Högst 10 procent av tiden får en barnvakt ägna åt läxläsning och inte som läxhjälp. Längre tid än så bedöms inte som ”ringa omfattning” av barnpassningen. Skattereduktion kan inte heller medges för passning av barn från och med årskurs åtta.

1 aug

Penningtvätt och utsatta personer

 1. Nya krav i penningtvättslagen innebär att banker, revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare och andra verksamhetsutövare måste veta vem av deras kunder som är en så kallad PEP, en person i utsatt politisk ställning.
 2. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande utgöra en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.
 3. Utöver PEP:n ska verksamhetsutövaren känna till vilka som är familjemedlemmar och kända medarbetare till vederbörande.
 4. Gällande PEP måste verksamhetsutövaren vidta skärpta åtgärder för att få information om PEP:n och dennes bankaffärer.
 5. Utöver ändringar angående PEP införs en skyldighet att kartlägga och bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i verksamheten samt att krav på att dokumentera riskbedömningen.

1 sep

Höjd a-kassa

 1. Den högsta dagpenningen höjs till 910 kronor från tidigare 680 kronor per dag.
 2. Höjningen innebär att den som har en månadsinkomst på upp till 25.000 kronor får 80 procent av sin inkomst de första 100 ersättningsdagarna, varefter det sker en avtrappning till 760 kronor per dag.
 3. Grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen höjs från 320 kronor till 365 kronor per dag.
 4. Den höjda ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen omfattar även det aktivitetsstöd som lämnas till personer som uppfyller villkoren för rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

Lisa Bergman

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...