Innehåll

Resultat nr 8 2015

EU stöder företag: En lysande idé

Solljusföretaget Parans får stöd av EU. Det kan du också få om du har en unik produkt för europamarknaden.

På Parans kontor i Nordstan i Göteborg lyser lamporna i taket. Så långt inget märkvärdigt, men ljuskällan är solen och den utgör också Parans affärsidé. Tekniken är okomplicerad: ljuset fångas upp av paneler på taket, och leds in via glasfibertrådar för att stråla från taklamporna.

Den enkla idén har tagit nio år att genomföra; att utveckla en produkt med rätt balans mellan pris och prestanda.

– 2014 var första året vi låg på plus, berättar Karl Nilsson, produktutvecklare på Parans.

Under samtalet går solen i moln, och då tonar solljuset i taket bort. När solen tittar fram igen, skiner den också inomhus. Även om solljuset inte ersätter det elektriska ljuset helt och hållet, är det ett ljus som gör människan gott. Parans vill framför allt skapa bättre arbetsmiljöer, men företaget har ”lite ofrivilligt” kommit att förknippas med energieffektivisering.

– Visst, du kan släcka lampan när solen skiner, och då spar du ström, men det är inte det vi säljer. Vi säljer ljus. Oavsett det har vi hamnat i ett ”grön teknik”-fack. Anslaget vi fått nu från EU har ett grönt fokus, så vi försöker bli bättre på det, säger Karl Nilsson.

Att överföra solljus via glasfiber är ingen ny idé. Ändå är det endast Parans och ytterligare ett företag i världen som har utvecklat idén. För att kunna etablera sig på den europeiska marknaden har Parans beviljats finansiering från EU. Resan mot anslaget började i höstas, när Karl Nilsson fick höra om en utlysning från Horisont 2020-programmet. Utlysningen gällde företag som ville sprida sin affärsidé och hitta samarbetspartners runtom i Europa.

– Som teknikbolag finns det en risk att man utvecklar teknik för teknikens skull. Men nu har vi fått stöd för att lära oss att förstå den europeiska marknaden, säger Karl Nilsson.

Hittills har Parans framför allt sålt sin produkt till offentliga institutioner som sjukhus och skolor. Med EU-pengarna hoppas Parans kunna växa.

– Vi får 70 procent av våra kostnader täckta för att resa runt i Europa och träffa potentiella kunder och diskutera reella projekt. Det är en enorm lyx som vi inte unnat oss om vi inte hade fått det här anslaget.

Att söka EU-stöd görs dock inte i en handvändning. För Parans tog det runt fem veckor att skriva ansökan. Dokument ska lämnas in och formuleringar ska finslipas. Parans anlitade en konsult som de bollade ansökan med.

– Det spar både tid och resurser. Framöver kommer jag alltid att låta någon med erfarenhet att hjälpa oss. Någon som ser den stora bilden och förstår vad EU-kommissionen vill ha, säger Karl Nilsson.

Han betonar också vikten av att söka ett stöd som passar företagets behov för stunden.

– Ett stort fel man kan göra är att söka ekonomiskt stöd vid fel tidpunkt. Men det ska ju inte vara något man gör bara för att EU betalar ut pengar, utan stödet ska leda rätt i mål.

För Parans del var tajmingen helt rätt. Nästa steg nu i höst blir att söka till fas 2 i programmet. Då ska Parans genomföra provinstallationer hos kunder de etablerat kontakt med under fas 1. Installationerna betalas delvis av EU och ska fungera som skyltfönster för Parans verksamhet.

Marit Fahlander, Bryssel

Horisont 2020: Så söker du pengar

Horisont 2020 är EU:s program för forskning och innovation. Nedan listar Resultat tre finansieringsmöjligheter som riktar sig specifikt till små- och medelstora företag.

Utlysningar görs emellertid hela tiden, så ha i åtanke att det kan finnas andra stöd som är relevanta för just ditt företag. EU-supportkontoret för små och medelstora företag har till uppgift att informera om Horisont 2020, du hittar dem här:

ri.se/erbjudanden/sma-och-medelstora-foretag/eusme

SMF-instrumentet

SMF-instrumentet riktar sig till företag som har en innovativ produkt som behöver utvecklas och/eller komma ut på marknaden. Stödet består av tre faser:

  1. I fas 1 får företaget 50.000 euro för att utföra en förstudie. Det kan handla om att utforska den marknad produkten kommer att hamna på och hur patentläget ser ut.
  2. I fas 2 görs en pilotstudie i större skala, och produkten testas i verkliga miljöer. Kommissionen täcker 70 procent av kostnaden för projektet.
  3. I fas 3 kommersialiseras produkten. Här får företaget inget bidrag, men däremot coachning, vilket också erbjuds i fas 1 och 2.

Du söker stödet via Kommissionens ”Participant portal”: ec.europa.eu/research/participants/portal. Från att du söker bidraget till att du får det kan det ta mellan 4 och 6 månader.

Eurostars

Eurostars är ett mer renodlat forskningsprogram, som passar företag i ett tidigare skede av utvecklingen av en produkt än vad som gäller för SMF-instrumentet. Stödet ges till forskningsintensiva företag som ägnar minst 10 procent av sin budget till forskning, eller där 10 procent av personalen arbetar med forskning. I projektet måste företaget samarbeta med minst ett företag/en organisation i ett annat land. Två år från det att projektet är avslutat måste produkten finnas på marknaden.

Ansök om stöd från Eurostars här: eurostars-eureka.eu

Tillväxtlånet

Från och med februari i år kan företag söka lån inom ramen för Horisont 2020. Almi företagspartner har nämligen beviljats garantier av Europeiska investeringsbanken, som innebär att denna tar på sig halva risken om projektet skulle misslyckas.

Tillväxtlånet har fördelar jämfört med ett vanligt banklån: Du har längre tid på dig att betala tillbaka det, och räntan är lägre. Medan bidragen från Horisont 2020 är väldigt nischade, riktar sig lånen till en bredare grupp. Pengarna ska gå till att utveckla en produkt eller tjänst, men det finns inga krav på att du ska lyckas. Oavsett vilket måste du förstås ändå betala tillbaka pengarna, precis som med ett vanligt banklån. Ansök om lånet hos ditt närmsta Almi-kontor.

Källa: Vinnova och Almi.

EU-stöd: Här finns råden

  1. Enterprise Europe Networks kontor finns runtom i Sverige. Här hittar du dem utmärkta på en karta: een.ec.europa.eu
  2. Svenska myndigheter ger information om EU-finansiering. Hör av dig till Naturvårdsverket om du vill genomföra ett projekt som har med natur och miljö att göra, till Kulturrådet om du vill starta ett kulturprojekt och så vidare.
  3. Ett konsultföretag kan ge mer konkret hjälp när det gäller att skriva ansökan.

Källa: Business region Göteborg.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...