Resultat nr 8 2015

”En styrelse måste kunna ställa krav på företagsledningen och ska inte vara några ja-sägare.”

Hans Bredberg, revisor och partner, Finnhammars revisionsbyrå.

Hans Bredberg har mångårig erfarenhet som revisor och rådgivare till små och medelstora bolag. Han har sett många varianter på styrelsearbete och har identifierat ett antal generella råd baserat på sin erfarenhet.

– En styrelse är för mig ett forum där man på ett strukturerat sätt träffas och diskuterar bolagets viktiga frågor. Det kan handla om huruvida företaget ska utveckla nya marknadssegment, taktiska grepp runt marknadsföring eller kanske ekonomi. Min erfarenhet är att det är enklast att börja med marknadsföring och marknadsaktiviteter när man tar in extern kompetens.

Ett annat värde av en extern styrelse är att företagsledningen tvingas skapa rapporter och underlag som förklarar verksamheten. På så sätt genereras en naturlig kontrollfunktion och entreprenören tvingas reflektera över sin verksamhet. Dessutom blir det enklare att sätta upp kostnadsprisindex och andra nyckeltal att utvärdera verksamheten mot. Det är utvecklande och kan enligt Hans Bredberg tvinga fram tankar som annars inte hade formulerats.

I styrelsearbetet ser han en skillnad mellan små försörjningsbolag och företag som har som ambition att växa. Det är i expansiva bolag som en styrelse verkligen kan göra skillnad.

Ett bra första steg när man ska utforma en styrelse är att konsultera sin revisor som kan komma med råd kring vilka kompetenser som borde attraheras.

– En nyttig övning är att fundera på vad du vill ha ut av en styrelse. En professionell styrelse kostar en slant eftersom det faktiskt innebär ett personligt risktagande att sitta i en styrelse. Då är det klokt att veta vad du vill betala för. Ett alternativ till att betala en riskpremie är att formera en adjungerad styrelse som snarare tar formen av en advisory board. Det kan ge samma affärsmässiga nytta, men till en lägre kostnad. De formella kraven som aktiebolagslagen ställer på en styrelse kan avskräcka, både ägaren och de enskilda ledamöterna.

Hur bör jag tänka i styrelsesammansättningen?

– Jag tycker att det är klokt att inte ha ambitionen att täcka in alla olika kompetensområden. Vissa kompetenser kan vara smartare att köpa in vid behov. Jag tror inte heller generellt sett på att vända sig till familjemedlemmar eller nära vänner. En styrelse måste kunna ställa krav på företagsledningen och ska inte vara några ja-sägare. Det kan vara svårt att ställa krav om man är nära vänner. Det gäller att hitta personer som har kompletterande kompetenser och tänker annorlunda än du själv gör.

Hur ska man som entreprenör nyttja sin styrelse?

– Som företagare måste du visa intresse och ta till dig de råd styrelsen kommer med. Det är lätt att det smyger in en känsla av ”kan själv” hos entreprenörer, vilket kan hämma effekten av styrelsens arbete.

Vilken är revisorns respektive styrelsens roll?

– Revisorn, styrelsen och ägare måste ha ett bra samspel. Jag tycker att revisorn ska vara med på minst ett styrelsemöte per år, gärna i anslutning till att bokslutet fastställs. Genom att träffas blir det enklare att arbeta ihop om det behövs i framtiden, kanske om bolaget hamnar i problem eller vid förvärv.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...