Innehåll

Resultat nr 9 2015

En dramatisk tid

Vi talar om systemkollaps, den ohållbara situationen och den största flyktingkatastrofen i modern tid. Det är inga överord. Men samtidigt – vad händer när orden tar slut? Risken för avtrubbning och avtagande engagemang är överhängande.

I den här krisen är det relativt enkelt att göra skillnad. Av pur egoism kan det vara givande att satsa på en nyanländ flykting. Ge någon din tid, bli tolk, ta in någon i ditt hem, bli god man, bjud på middag, agera kontaktperson. Som företagare sitter du kanske på den bästa möjligheten av alla: genom att ge någon ett jobb skänker du värdighet, lön, språk, sammanhang och mening i ett.

I det här osäkra läget kan vi bara hoppas att landets företagare får optimala förutsättningar att generera tillväxt, sysselsättning, skatteunderlag, innovationer och inte minst – livskvalitet.

En skärva av detta finns i migrationsöverenskommelsen som vi skriver om på sidan 8. Förhoppningsvis kan en politisk samsyn kring vikten av en snabb och flexibel integration av nya svenskar i närings- och arbetslivet leda till ett bättre samhälle.

Trevlig läsning!

Lisa Bergman

Chefredaktör

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...