Innehåll

Resultat nr 9 2015

Sänkt kapitalkrav inte sänke för bolagen

Lägre krav på kapital för att starta aktiebolag har inte lett till fler konkurser enligt en studie från Handelshögskolan i Göteborg.

Kapitalkravet för att starta aktiebolag har vid flera tillfällen varit i fokus. Syftet med sänkningen av kapitalkravet 2010 var att skapa fler arbeten och ökad tillväxt. Invändningarna var att aktiebolag som bolagsform inte längre skulle uppfattas lika seriös, och att ett lägre kapitalkrav skulle leda till större risk för konkurs.

Martin Kalnins och Andreas Nordqvist vid Handelshögskolan i Göteborg har tittat närmare på vad som hänt efter lagändringen.

– Konsekvenserna har varit i fokus och diskuterats men det har inte funnits mycket kvantitativ forskning på området. Den tidigare svenska forskningen som gjorts har främst varit ur ett kvalitativt perspektiv, säger Martin Kalnins. Han och Andreas Nordqvist frågade sig om det sänkta kapitalkravet från 100.000 kronor till 50.000 kronor påverkat konkurser bland mikroföretag.

– Vi kunde konstatera att storleken på aktiekapitalet för att starta företag bara har marginell påverkan på risken att gå i konkurs, säger Martin Kalnins Något överraskande kunde forskarna även konstatera att företag som startar med ett högre aktiekapital löper större risk att gå i konkurs än företag som startar med ett lägre aktiekapital.

– Vår slutsats är att en sänkning av kapitalkravet inte har gett någon ökning av andelen konkurser för svenska mikroföretag. Vi har heller inte kunnat se att sänkningen av tröskeln gjort att aktiebolag uppfattas som mindre seriösa, säger Martin Kalnins.

Kammarrätten i Jönköping, 10 april 2015, 3018, Högsta förvaltningsdomstolen, 26 juni 2015, 4323-14 och Kammarrätten i Jönköping, 3 juli 2015, 2121-14.

Charlotta Marténg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...