Innehåll

Resultat nr 9 2015

Så kan migrationspolitiken påverka dig som företagare

Vissa öppningar för företagandet när sex partier kom överens om migrationspolitiken.

Snabbare och mer effektiv integration av nyanlända blir nödvändig när hundratusentals flyktingar söker sig till Sverige. När riksdagens samtliga partier, utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, träffade en blocköverskridande överenskommelse på integrationsområdet handlade vissa punkter om att gynna företagandet.

För att sänka trösklarna till arbetsmarknaden ska RUT-avdraget utvidgas till trädgårds-, flytt- och IT-tjänster. Vidare ska en bättre och snabbare etablering av nyanlända på arbetsmarknaden komma till stånd genom regelförenklingar. Bland annat ska fler jobb utanför etableringsplanerna bli möjliga, det ska skapas bättre vägar för lågutbildade personer att få yrkesutbildning vid yrkesskolor och man ska undersöka om det bör införas en utbildningsplikt för nyanlända äldre personer utan grundskoleutbildning.

För att underlätta kombinationen av arbete och utbildning ska de så kallade YA-jobben (yrkesintroduktionsanställningar) utvidgas och dessa tjänster ska även gälla arbetsgivare som inte har kollektivavtal. Vidare ska särskilda insatser göras för att få fram fler praktikplatser inom såväl privat som offentlig verksamhet för att nyanlända snabbare ska lära sig språket.

Regeringen, 23 oktober 2015, överenskommelsen ”Insatser med anledning av flyktingkrisen”.

Lisa Bergman

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...