Innehåll

Resultat nr 9 2015

Beräkning av moms i blandad verksamhet

Omsättningen ska vara utgångspunkten när företag med blandad verksamhet ska räkna hur mycket ingående moms som får dras av.

I momsredovisningen är det skillnaden mellan utgående och ingående moms som ska betalas in till Skatteverket, men man får bara dra av moms som avser den momspliktiga verksamheten. Rätten att dra av moms förutsätter antingen ett direkt samband mellan ett förvärv och en specifik utgående momspliktig transaktion eller att förvärvet utgör en allmän omkostnad i verksamheten.

Vissa företag, främst i ideell sektor, ägnar sig åt både näringsverksamhet och ideell verksamhet parallellt. Vid den här typen av blandad verksamhet ska fördelningen göras efter den faktiska användningen av varan eller tjänsten, så länge som man vet i vilken omfattning förvärvet ska användas i en verksamhet som medför skattskyldighet. Annars ska fördelningen ske enligt ”skälig grund”. Tidigare har det varit lite oklart hur den här typen av blandade verksamheter ska dela upp momsen, men nu har Skatteverket tagit ställning i saken.

Skatteverket anger att det är omsättningen som ska vara utgångspunkten när fördelningen ska göras enligt skälig grund. Omsättningen är enkel att använda och kan mätas objektivt och verifierbart av Skatteverket. Skulle det finnas en annan fördelningsnyckel som bättre visar hur resurserna förbrukas i verksamheten så bör företaget använda den i stället. Skatteverket ger också en rad exempel på hur företag av olika typer bör fördela momsen.

Skatteverket, 25 augusti 2015, dnr 131.446423-15/111.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...