Innehåll

Resultat nr 9 2015

Uttag inför årsskiftet: Sista chansen

Som fåmansföretagare är det hög tid att börja planera ditt löneuttag inför nyår. God framförhållning gör att du kan maximera utdelningen. I år kan det bli särskilt viktigt med tanke på den pågående 3:12-utredningen.

Årets sista månader är ofta en hektisk tid, men du som äger kvalificerade andelar i ett fåmansföretag har allt att vinna på att stanna upp och se över den skattemässiga situationen före räkenskapsårets slut.

Ett bra sätt att få ordning och överblick är att göra ett preliminärt bokslut för att få en prognos över det kommande resultatet och utifrån detta fatta beslut som påverkar både företagets och din privata ekonomi. Ett viktigt steg i den här processen är att se över om du har tagit ut tillräckligt mycket lön i år. Beskattningsreglerna för fåmansföretagare, de så kallade 3:12-reglerna, ger dig möjlighet att få utdelning till endast 20 procent skatt på kapital, i stället för inkomst av tjänst till betydligt högre inkomstskatt. En avgörande faktor för hur mycket du kan ta ut är om du eller någon närstående har haft en viss lägsta lön i bolaget under året. Det kan du bedöma genom att räkna ut det så kallade gränsbeloppet (se faktaruta på sidan 19).

Löneuttagen år 2015 styr gränsbeloppet för inkomståret 2016, alltså den deklaration du lämnar maj 2017.

Speciellt i år är den pågående utredningen av 3:12-reglerna. Utredningen har fått tydliga tilläggsdirektiv från regeringen om att den ska se över möjligheterna att begränsa möjligheterna till inkomstomvandling från lön till kapital. Mindre gynnsamma skatteregler för fåmansbolag är alltså att vänta. Visserligen ska utredningens resultat presenteras först i september 2016, men eftersom gränsbeloppet för kapitalbeskattad utdelning beräknas 1 januari varje år – och de nya 3:12-reglerna skulle kunna ändras 1 januari 2017 – är det nu sista gången som du med säkerhet vet att de förmånliga reglerna gäller.

En annan fråga gäller ägarförändringar. Som företagare behöver du tänka igenom om det har skett i ditt företag under året, eller om företaget är på väg att ta in en ny delägare. Kom i så fall ihåg fyraprocentspärren som infördes i fjol (se faktaruta på sidan 19).

Före årsskiftet bör företag även se över om det finns sparade kapitalförluster på värdepapper som kan kvittas mot kapitalvinst som kan realiseras. Detta kan bara göras före årsskiftet, det vill säga om bolaget har kalenderåret som räkenskapsår..¦

Josefin Svenberg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...