Innehåll

Resultat nr 1 2016

Eftertanken behöver inte vara blek

Den som byter fot kan bli beskylld för både opportunism, oberäknelighet och att vända kappan efter vinden. Men att våga stå för att man har missbedömt en situation eller utvärdera nya omständigheter för att landa i en ny slutsats, kan tvärtom vara hedervärt.

Jag kan bara påminna om filosofen Bertrand Russels bevingade ord. ”Felet med världen är att de dumma är så säkra på allt och de kloka så fulla av tvivel.”

En av Sveriges mest namnkunniga redovisningsexperter, Caisa Drefeldt, har idkat självkritik när det gäller valet mellan K2 och K3. Hennes slutsats är att hon och andra i branschen kan ha gett företag rådet att välja K2-regelverket när företagen i själva verket borde ha valt K3. Detta är viktig och relevant information för de företag som känner att redovisningen i K2 blivit för trång och fyrkantig (läs mer på sidan 8).

Nu går vi in i ett nytt år, med nya, obefläckade föresatser och ambitioner. Varför inte låta 2016 bli ett eftertänksamhetens år? Det kan även gälla andra saker än redovisning ...

Trevlig läsning!

Lisa Bergman, chefredaktör

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...