Innehåll

Resultat nr 1 2016

Tydligare regler om tjänsteställe

Tjänstestället är den plats där en anställd utför sitt jobb, eller huvuddelen av det. Platsen avgör beskattning av bland annat traktamente, ersättning för tjänsteresor och logi. Enligt inkomstskattelagen kan tjänstestället bestämmas av huvudregeln, alternativregeln eller undantagsregeln.

Frågor kring hur tjänstestället bör fastställas för anställda som har varierande arbetsplatser inom bygg-, anläggnings- och serviceyrken återkommer regelbundet. Beslutsfloran har hittills tagit fasta på olika branscher, vilket gett en otydlig och spretig bild av vad som gäller. Nu finns ett mer generellt ställningstagande som kan ge mer generell vägledning i olika situationer.

Skatteverket förklarar och ger flera exempel på hur och när de tre olika reglerna ska tillämpas: tjänsteställe där arbetet utförs (huvudregeln), där arbetssaker och verktyg hämtas (alternativregeln) eller när arbetet utförs i hemmet (undantagsregeln).

Enligt Skatteverket ska tjänstestället bestämmas för varje uppdrag och anställning, med utgångspunkt i de individuella villkoren. Tillsvidareanställningar ska bedömas utifrån ett längre tidsperspektiv, med två år som sikte. Tidsbegränsade anställningar bedöms utifrån den aktuella tiden. Med anledning av ställningstagandet kan det vara bra för företag att se över rådande hantering av ersättningar med mera.

Skatteverket, 3 november 2015, DNR 131.436185-15/111.

Lisa Bergman

12 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229)

  1. Huvudregeln – den plats där den anställde utför huvuddelen av arbetet.
  2. Alternativregeln – den plats där den anställde hämtar och lämnar material eller förbereder och avslutar arbetet.
  3. Undantagsregeln – bostaden, om ingen av de två första reglerna kan tillämpas.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...