Resultat nr 1 2016

Egen dator – BYOD är nya trenden

”Datorn är för långsam!”, ”Jag glömde jobbtelefonen hemma ...” Att tvinga medarbetare att använda separata enheter för jobbet och privatlivet kan innebära problem och irritation. BYOD, Bring Your Own Device, har varit på tapeten några år och närmar sig förmodligen sin kulmen. Kortfattat går det ut på att medarbetarna tillåts att använda privata enheter, som telefoner och laptops, för att komma åt företagets applikationer, information och data. Många föredrar exempelvis att använda sin egen privata mobil i jobbet för att man upplever att den är ”bättre”. Men det finns givetvis uppenbara risker med läckor eller informationsförluster. Att implementera BYOD eller inte är en avvägning. Här är några av de viktigaste argumenten för och emot.

+

Lägre kostnader

Att slippa köpa in nya datorer, telefoner och surfplattor innebär givetvis uteblivna kostnader för arbetsgivaren. Det medför också flexibilitet för medarbetarna att själva välja när det är dags att uppgradera sina enheter.

Större flexibilitet

Om man använder sin egen dator och telefon på jobbet har man alltid jobbet med sig. Skulle det köra ihop sig en lördagskväll finns all nödvändig utrustning (förhoppningsvis) tillgänglig i hemmet.

Gladare medarbetare

Förutom att höja produktiviteten bidrar det till nöjdare medarbetare och mindre tekniskt strul. De som vill ha den senaste tekniken får möjligheten att själv uppgradera, de som inte prioriterar det slipper.

Attraktivare arbetsplats

Valfrihet uppfattas generellt som något positivt. Genom att låta sina medarbetare själva fatta beslut om vad de behöver i form av utrustning skapas ett starkare arbetsgivarvarumärke.

Ökad produktivitet

Genom att låta medarbetarna använda system de är vana vid, kan många uppgifter skötas snabbare och smidigare. Prova själv att byta mellan Iphone och Android och se hur snabbt du hittar rätt i inkorgen. Eller, ta steget ifrån PC till Mac eller tvärtom. Det kommer garanterat att ta ett tag innan du sätter ditt första kortkommando.

Säkerhetsrisk

Det starkaste argumentet mot BYOD. Vad händer om en enhet med känslig information tappas bort, blir stulen eller angrips av virus?

En telefon eller dator ägd av företaget är det lättare att sätta regler för vad den får och inte får användas till, men när det gäller en privat egendom har företaget mindre kontroll.

Otrygga seniorer

De anställda som inte är uppdaterade med den senaste tekniken uppskattar kanske inte den nya friheten och egna ansvaret. Och tänk över hur företagets teknikansvariga ska hantera tekniska problem som uppstår.

Högre kostnader

Motsägelsefullt, eftersom lägre kostnader är en av fördelarna. Men även om pengar kan sparas in vid inköpen av utrustning så kommer företaget att behöva investera i andra områden, såsom säkerhetslösningar, support för en mängd olika system och utbildningar i hur de privata enheterna kan användas på ett säkert sätt.

Vem äger numret?

För tjänster med många kundkontakter kan det innebära en risk att kunderna sparar medarbetarens privata telefonnummer. Om personen senare byter till ett konkurrerande företag finns risken att kunderna följer med.

Uppsägningar

När en medarbetare slutar eller sägs upp har hen fortfarande tillgång till informationen som finns lagrad i den privata telefonen. Det ställer krav på en tydlig policy angående vad som händer vid eventuella uppsägningar.

Erik Backlund

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...