Innehåll

Resultat nr 1 2016

Toppa årsredovisningen enligt K2

Efter ett år med K2-regelverket är det dags att göra årsredovisningen.

Bakgrund

För räkenskapsår som har sin början 1 januari 2014 eller senare ska alla aktiebolag och ekonomiska föreningar upprätta årsredovisning enligt något av Bokföringsnämndens regelverk K2 och K3. K3 är huvudregelverk medan K2, som är regelbaserat, är mer utformat som en mall för årsredovisningar.

K2 är enklare att tillämpa och kräver färre tilläggsupplysningar men det är samtidigt mer fyrkantigt och lämpar sig bäst för företag med mindre komplex verksamhet. K3 är principbaserat och kan ge större flexibilitet för företagsspecifika, egna bedömningar och ger dessutom en mer rättvisande bild av företaget.

Erik Backlund

För vem gäller K2?

Regelverket K2 får väljas av aktiebolag eller ekonomiska föreningar som räknas som mindre företag. Med det menas företag som de två senaste fastställda räkenskapsåren inte har uppfyllt fler än ett av följande kriterier:

  1. Mer än 50 anställda
  2. Mer än 40 miljoner i balansomslutning
  3. Mer än 80 miljoner i nettoomsättning

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...