Innehåll

Resultat nr 1 2016

Toppa årsredovisningen enligt K2

Efter ett år med K2-regelverket är det dags att göra årsredovisningen.

Bakgrund

För räkenskapsår som har sin början 1 januari 2014 eller senare ska alla aktiebolag och ekonomiska föreningar upprätta årsredovisning enligt något av Bokföringsnämndens regelverk K2 och K3. K3 är huvudregelverk medan K2, som är regelbaserat, är mer utformat som en mall för årsredovisningar.

K2 är enklare att tillämpa och kräver färre tilläggsupplysningar men det är samtidigt mer fyrkantigt och lämpar sig bäst för företag med mindre komplex verksamhet. K3 är principbaserat och kan ge större flexibilitet för företagsspecifika, egna bedömningar och ger dessutom en mer rättvisande bild av företaget.

Erik Backlund

För vem gäller K2?

Regelverket K2 får väljas av aktiebolag eller ekonomiska föreningar som räknas som mindre företag. Med det menas företag som de två senaste fastställda räkenskapsåren inte har uppfyllt fler än ett av följande kriterier:

  1. Mer än 50 anställda
  2. Mer än 40 miljoner i balansomslutning
  3. Mer än 80 miljoner i nettoomsättning

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%