Innehåll

Resultat nr 1 2016

Gå över gränsen

Att ta företaget ut på nya, utländska marknader kräver omfattande förberedelser. och svårigheterna är många – men möjligheterna desto fler.

Det senaste decenniet har näringslivet globaliserats i snabb takt. Numera väljer inte bara stora företag och koncerner att expandera utanför Sveriges gränser – i dag är drygt vart fjärde av de små och medelstora företagen internationellt till sin karaktär.

En vanlig orsak till att företag tar steget ut i världen är strävan efter att hitta nya marknader och kunder när Sverige inte räcker till för att företaget ska ku nna fortsätta expandera. Fördelarna med en utlandsetablering kan därmed vara många. Men för att få bästa möjliga förutsättningar att nå dit finns många viktiga aspekter att beakta.

Det allra viktigaste är att lära känna marknaden. För att bestämma var du först ska introducera din vara eller tjänst gäller det att göra en noggrann marknadsanalys. Det innefattar en genomgång av allt från efterfrågan och konkurrens till kultur och regelverk. Ett annat viktigt beslut gäller i vilken organisationsform etableringen ska ske. Detta får bland annat betydelse för hur skatter och vinster ska hanteras, men påverkar även hur kostsam expansionen blir.

Många svenska företagare väljer att börja sin expansion inom EU, bland annat eftersom det finns gemensamma regelverk med en inre marknad där tullfrihet råder. Men även inom EU kan lagar och regler skilja sig åt beroende på vilken verksamhet det gäller.

En väl genomtänkt utlandsetablering minskar riskerna för negativa överraskningar längre fram. Därför är det en god idé att ta hjälp på ett tidigt stadium, till exempel för att kartlägga marknaden och vad som gäller för just din verksamhet. Tala med din revisionsbyrå för att identifiera möjligheter och eventuella fällor, och för att få veta hur din svenska verksamhet kan komma att påverkas av en utlandsetablering.

Josefin Svenberg

27 %

  1. 27 procent av de små och medelstora företagen i Sverige har internationell verksamhet, en andel som har ökat med två procentenheter de senaste tre åren. Ju större företaget är, desto större är sannolikheten att det är internationellt.
  2. De tre branscherna med störst andel internationella företag är handel, tillverkning samt information och kommunikation.
  3. Definitionen av ett internationellt företag är att det exporterar och/eller importerar varor och tjänster, tillhör en utländsk koncern, samverkar med företag i utlandet eller har egen verksamhet förlagd i utlandet.

Källa: ”Företagens villkor och verklighet 2014”, Tillväxtverket.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...