Innehåll

Resultat nr 2 2016

Schyssta värderingar

Att värdera företag är ingen enkel sak. Fråga börsmarknaden. Den tar ständigt fel, med för höga introduktionskurser eller uppblåsta värderingar av hela branscher. Handel med aktier, fastigheter eller tulpanknölar styrs till syvende och sist av en stor portion psykologi där priset avgörs av förhoppningar, efterfrågan och vad en köpare är villig att betala för produkten.

En naturlig följd borde vara att företagsvärdering utan marknadens hjälp är hart när omöjligt. Eller så är det tvärtom. Det finns en rad mer eller mindre ambitiösa modeller för att värdera ett företag utifrån ett flertal mer eller mindre objektiva kriterier. Omsättning, resultat, vinst, kapitalbehov, kassaflöde, avkastning, inkråm – det är bara exempel på parametrar som kan användas vid kalkylen. Men i slutänden är det som med allt annat – företaget är inte värt mer än vad någon är beredd att betala. Läs mer om företagsvärdering på sidan 18 och framåt.

Dessutom kan du i detta nummer läsa om personaloptioner och hur dessa behandlas skattemässigt. Och vad du bör tänka på inför bokslutet med K3. Missa inte de två populära bilagorna ”Fakta 2016” och ”Förmåner” som medföljer detta nummer. De innehåller information som är relevant under hela året.

Trevlig läsning!

Lisa Bergman, chefredaktör

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...