Innehåll

Resultat nr 2 2016

Dataskydd: Högre krav på företag

Om två år träder en ny dataskyddsförordning i kraft. Den kommer att ställa högre krav på företagen, som riskerar böter på upp till 20.000.000 euro om reglerna inte följs.

15 december 2015 kom EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU:s ministerråd överens om förslaget till ny EU-förordning om dataskydd.

Våren 2018 träder förordningen i kraft och ersätter den nuvarande svenska personuppgiftslagen.

– Nu har dessa lagar slutförhandlats och själva texten är klar, och det finns all anledning att sätta sig in i de nya regelverken innan de träder i kraft och vara förberedd när de kommer, säger Kristoffer Haleen på Willis.

– Dataskyddsförordningen, tillsammans med det nya Nätverks- och Informationssäkerhetsdirektivet, kommer i grunden att förändra hur vi ser på information som tillgång, och hur vi kommer att tvingas agera för att skydda den, säger Kristoffer Haleen.

Enskilda personer ska kunna få större kontroll över sina personuppgifter och information om hur dessa behandlas. Bland annat blir ”rätten att bli bortglömd” tydligare. Om en person inte längre vill att uppgifterna ska behandlas, och om det saknas legitima skäl att behålla dem, ska de raderas.

Stora teknikförändringar är att vänta då ”privacy by design” och ”privacy by default” införs, det vill säga dataskyddsregler som på förhand ska byggas in i tekniken för att säkerställa att reglerna efterlevs.

En stor förändring blir också att du som privatperson har rätt att få veta när dina uppgifter har hackats. Det innebär att företag och organisationer exempelvis måste anmäla allvarliga personuppgiftsbrott snarast möjligt till den nationella tillsynsmyndigheten så att användarna kan vidta lämpliga åtgärder. Om reglerna inte följs kan företaget få böter med upp till 20.000.000 euro eller fyra procent av den totala årliga omsättningen.

Charlotta Marténg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...